Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Naturgeografisk feltkursus (NGfelt)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thorbjørn Joest Andersen (3-766c63426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA09034U

Engelsk titel

Physical Geography Field Course (NGfelt)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i naturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede et mindre projekt, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne. Ved kursets afslutning bør den studerende være i stand til at anvende forskellige naturgeografiske relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og -teknikker,herunder GIS. Der lægges vægt på at den studerende er i stand til at vurdere deres forskellige anvendelsesmuligheder samt fordele og ulemper ved forskellige metoder. Praktisk erfaring opnås igennem et mindre projekt, der inkluderer indsamling, analyse og præsentation af kvalitative og/eller kvantitative data, indenfor et selvvalgt emne. Undervisningen er inddelt i tre perioder - en forberedelsesfase der indeholder en række introducerende forelæsninger (kursusuge 1-3), et feltkursus på 8 dage samt en afrapporterings/databearbejdningsfase i ugen efter feltkurset. Kurset foregår ved Skallinglaboratoriet, Ho, Sydvestjylland.

Målbeskrivelse

Viden:

Praktisk naturgeografisk feltteknik, introduktion til en række instrumenter og målemetoder indenfor klimatologi, hyrdologi og jordbundlære og areal- og topografisk opmåling, vadehavsområdets morfologi og genese, databehandling i GIS, statistisk behandling af feltdata, design, udførelse og præsentation af et mindre projektarbejde.

Færdigheder:
 

  • udvælge og anvende opmålingsmetoder.
  • udføre opmåling og vurdere præcisionen af data.
  • behandle data i GIS.
  • udvælge og anvende feltmetoder indenfor bl.a. jordbundslære, hydrometri, klimatologi og sedimenttransport
  • redegøre for Sydvestjyllands og vadehavsområdets landskabsmorfologi og genese


Kompetencer:

  • designe og udføre simple projekter byggende på indsamling af feltdata.
  • vurdere fordele, ulemper og usikkerhed ved metoder og instrumenter, der anvendes.
  • præsentere og diskutere resultater og konklusioner af feltundersøgelser, både skiftligt og mundligt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, et 8-dags feltkursus og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

110 studerende (5 hold a 22).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 8
Ekskursioner 96
Vejledning 84
Forberedelse 18
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende