Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende geofysik og hydrogeologi (GeoIntro)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lars Nielsen (2-6e70426b6970306d7730666d)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA09032U

Engelsk titel

Basic Geophysics and Hydrogeology (GeoIntro)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til fagområderne geofysik og hydrogeologi.

En bred vifte af geofysiske og hydrogeologiske metoder præsenteres.

Der gives en gennemgang af teoretisk baggrundsviden og træning i anvendelse for udvalgte metoder, og der gives herved en basal indføring i forskellige geofysiske og hydrologiske metoder og deres anvendelse. Metodernes muligheder og begrænsninger diskuteres.

Feltarbejde og databehandling er en væsentlig del af kurset, og en central del af kurset er således, at der gennemføres en integreret undersøgelse af geologiske forhold og grundvandsforhold på 1-2 feltlokaliteter baseret på samtolkning af geofysiske og hydrogeologiske data.

Målbeskrivelse

Viden:

Kurset giver en basal viden vedrørende:

 • Basale geofysiske metoder og deres anvendelse
 • indsamling (registrering) af digitale tidsserier
 • elementær dataregistrering
 • geofysisk kortlægning af geologiske strukturer
 • grundvandsmagasiner under forskellige geologiske forhold
 • hydraulisk trykniveau; Darcys lov; hydrauliske parametre; simpel stoftransport.

 

Færdigheder:

I løbet af kurset vil den studerende blive i stand til at:

 • kunne vurdere relevans af forskellige geofysiske eller hydrologiske metoder til løsning af forskellige formål
 • indsamle geofysiske og hydrologiske data
 • notere og skitsere måledata i felten
 • vurdere datas kvalitet og indflydelse af støjkilder
 • illustrere geofysiske og hydrogeologiske data
 • sammenstille geologiske, geofysiske og hydrologiske data

 

Kompetencer:

Den studerende skal efter kurset være i stand til at:

 • Evaluere forskellige geofysiske og hydrogeologiske metoders anvendelighed til forskellige formå
 • vurdere kvaliteten af indsamlede geofysiske og hydrogeologiske data
 • syntetisere geologiske, geofysiske og hydrogeologiske data
 • udføre en samlet fortolkning af geofysiske og hydrogeologiske data
 • konkludere omkring kvaliteten og gyldigheden af geofysiske og hydrogeologiske fortolkninger
 • kunne beskrive fundene resultater i rapportform.
 

Tilmelding

For 1. årsstuderende sker tilmeldingen automatisk.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og to 1-dags ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Teoretiske øvelser 42
Ekskursioner 24
Forberedelse 126
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne censorer

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende