Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thorbjørn Joest Andersen (3-8379704f78767d3d7a843d737a)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA09027U

Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i estuarine, fluviale og marine miljø, og dermed en forståelse for miljøernes udvikling og dynamik. Kurset indeholder en 1-dags ekskursion til en lokalitet i Sydsverige eller Østdanmark.

Målbeskrivelse

Viden:

Strømningstyper, bevarelse- og bevægelsesligninger, hastighedsfordeling i vandsøjlen, transportbetingelser, bundtransport, suspenderet transport, formler for materialetransport, transportmodeller, havvands fysiske og kemiske egenskaber, tidevand og tidevandsdannelse, vandstandsvariationer, lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, marin omfordeling af sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og tungmetaller i form af erosion kystnært, transport og senere aflejring på dybt vand og i estuarier, kystnære vådområders stabilitet, iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

• redegøre for tidevandsdannelse

• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende miljøforhold i fluviale, estuarine og marine miljøer
 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

50 studerende (2 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 30
Forberedelse 164
Ekskursioner 12
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende