Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende statistik (StatG)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hans Bay (8-6a6370753064637b426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA09002U

Engelsk titel

Basic Statistics (StatG)

Kursusindhold

Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.

Målbeskrivelse

Viden om:

  • Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.


Færdigheder i at:

  • Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel).
  • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om statistiske emner.


Kompetencer til at:
 

  • Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata.

Tilmelding

Tilmelding sker automatisk for 1. års studerende

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

132 studerende (6 hold a 22).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Der trækkes desuden et spørgsmål relateret til pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende