Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Esben Holm Nielsen (2-6972446d6b72326f7932686f)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA06026U

Engelsk titel

Joint Interdisciplinary Course in Urban Planning

Kursusindhold

På LFB er udgangspunktet at de studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at arbejde med en aktuel byplanfaglig problemstilling, gerne i samarbejde med lokale aktører og myndigheder. Dette stiller krav til såvel den konkrete faglige indgangsvinkel som den mere kreative og idéudviklende tilgang til emnet som kan opnås i et tværfagligt forum. For eksempel kan det tænkes at man ud fra det valgte tema og lokalitet arbejder med spørgsmål som: Hvordan fornyer man nedslidte byområder med fysiske, sociale og trafikale problemer? Hvordan arbejder man teoretisk og kreativt med at identificere et områdes udviklingspotentiale? I projektarbejdet er udfordringen for de studerende at komme med nye forslag til de identificerede problemstillinger. Forslag, som henter inspiration i de studerendes forskellige fagligheder, og som evner at favne centrale problemstillinger i området.

Målbeskrivelse

Viden:

Planlægningens redskaber, helhedsorienteret planlægning, strategiforslag, udarbejdelse af planforslag, tværfagligt samarbejde, sociale, kulturelle og økonomiske forandringsprocesser i byudviklingen, inddragelse af eksterne ressourcer, projektarbejde, udvikling af planfaglige kompetencer.

Færdigheder:

redegøre for byplanlægningens historie, dens rammer, virkemidler og i aktuelle debatter

lede og arbejde med fælles forståelse og fælles løsning af byplanfaglige
opgaver
 
opstille og strukture komplekse byplanopgaver
 

Kompetencer:

udarbejde og formidle helhedsorienterede plan- og løsningsforslag i forhold til konkrete byplanmæssige problemstillinger

Anbefalede faglige forudsætninger

bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik eller tilsvarende.

Bemærkninger

Husk også at tilmelde dig direkte hos kursusleder på en@ign.ku.dk. Der gives besked om optagelse på LFB medio januar.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

MSc Programme in Geography and Geoinformatics
MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject
MSc Programme in Landscape Architechture

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser kombineret med ad hoc forelæsninger og en 3-dages ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

40 studerende (1 hold a 40).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 70
Projektarbejde 70
Forberedelse 272
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende