Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Palæontologi (Pal)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Christian Mac Ørum Rasmussen (9-656a746b75766b63704275706f306d7730666d)
 • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NGEA05052U

Engelsk titel

Palaeontology (Pal)

Kursusindhold

Indføring i evolutionær palæobiologi; overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie; de marine mikroorganismers udvikling fra Kambrium til Kænozoikum; hvirveldyrenes evolution. Der indgår en mindre feltekskursion i kurset (dato aftales senere).

Målbeskrivelse

Viden:

 • Indføring i evolutionær palæobiologi
 • overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie
 • de marine mikroorganismers udvikling fra Kambrium til Kænozoikum
 • hvirveldyrenes evolution

Færdigheder:

 • de overordnede principper indenfor den evolutionære palæobiologi for udvalgte grupper af mikrofossiler, invertebrater og hvirveldyr
 • palæontologisk systematik og grundlæggende palæoøkologisk teori og metodologi
 • beskrivelse og klassificering af de centrale grupper af vertebrater og mikrofossiler
 • identificering af vigtige, fossile invertebrater

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • beskrive og genkende de vigtigste grupper inden for vetebratpalæontologi
 • diskutere de vigtigste begivenheder i vertebraternes udvikling
 • forklare vertebraters overordnede fylogenetiske sammenhænge
 • beskrive og diagnosticere de vigtigste mikrofossilgrupper
 • bedømme vigtigste mikroskopiske organismers levevis og udvikling indenfor de enkelte grupper såvel som de fossile økosystemer
 • genkende og forstå palæoøkologien hos de vigtigste, marine invertebratgrupper kendt fra de Kambriske, Palæozoiske og Moderne Faunaer
 • opbygge en simpel palæoøkologisk model ud fra observationer
 • beskrive og fortolke vigtige storskalamønstre og tendenser indenfor livets udvikling i geologisk tid
 • diskutere basale palæoøkologiske og palæobiologiske aspekter af såvel enkeltorganismer som fossile samfund.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på Geologi eller Biologi.

Bemærkninger

Kurset er et valgfrit studieelement på 2. eller 3. år.

Der må påregnes et gebyr på 100 kr. pr. ekskursions-/feltdag. Skal være betalt inden hver enkelt ekskursionsgang.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Arne Thorshøj Nielsen, IGN
Bent Erik Kramer Lindow, SNM

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og en endages-ekskursion.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der henvises til Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 23
Teoretiske øvelser 11
Ekskursioner 12
Forberedelse 146
Praktiske øvelser 14
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende to spørgsmål, hvorefter der eksamineres.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende