Geologisk videnskabsteori (VtGeol)

Kursusindhold

Den geologiske videnskabs historie, geologisk videnskabsteori samt geologiens videnskabelige metodegrundlag.

Engelsk titel

Theory of science for geologists (VtGeol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den geologiske videnskabs historie
 • geologisk videnskabsteori
 • geologiens videnskabelige metodegrundlag
 • Kuhn’s paradigmebegreb i relation til geologien


Færdigheder:

 • Demonstrere et overblik over den geologiske videnskabs teoretiske grundlag set i videnskabshistorisk sammenhæng
 • Beskrive fagets udviklingshistorie fra Steno til i dag (blandt andet evolutionsteorien, pladetektonikken, istidsteorierne), samt metodiske tilgange i faget
 • Beskrive konflikten mellem den geologiske udviklingsmodel og religiøse tilgange til jordens og livets historie.
 • Demonstrere geologiens berøringsflader til pseudovidenskabelige områder


Kompetencer:

 • kan demonstrere kendskab til den geologisk videnskabs historie fra Steno og frem til i dag
 • kan redegøre for  den geologiske videnskabs teoretiske grundbegreber set i relation til andre naturvidenskaber
 • kan bedømme og fremlægge emner med relation til den geologiske videnskabsteori i essays og mundtlig fremlæggelse

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen geologi-geoscience.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende aflevering af stillede, skriftlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 150
 • Total
 • 206