Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Litosfærens geologi og geokemi (Lit)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tod Earle Waight (4-7873687b446d6b72326f7932686f)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA05009U

Engelsk titel

Geology and Geochemistry of the Lithosphere (Lit)

Kursusindhold

Kurset er mellem til høj niveau kursus i magmatisk og metamorf petrologi og geokemi. Kurset bygger på tidligere introducerede begreber.

Under kurset præsenteres de grundlæggende høj-temperatur geokemiske, isotop geokemiske og petrologiske principper, sammen med deres anvendelse til en beskrivelse af Jordens udvikling og de forskellige reservoirer. De petrologiske og geokemiske karaktertræk ved udvalgte bjergartsgrupper og bjergartsserier, der karakteriserer forskellige plade tektoniske forekomstmåder undersøges ligeledes.

Kurset starter med en 1-uges felttur til Sorbas-Cabo De Gata regionen i Sydspanien sammen med parallel kurset Dynamisk stratigrafi, og observationer fra feltturen inkorporeres i den efterfølgende undervisning. Kurset omfatter forelæsninger over udvalgte emner og tilknyttede øvelser med fokus på petrografisk undersøgelse af relevante prøver.

Målbeskrivelse

Viden

 • Dannelsen af forskellige magmatyper ved opsmeltning af Jordens skorpe og kappe.
 • Opførslen af hoved og spor elementer under magmatiske og metamorfe processer.
 • Petrografiske, geokemiske og radiogene karaktertræk ved magmatiske og metamorfe bjergarter i forskellige pladetektoniske miljøer.
 • De geokemiske og isotope karaktertræk af forskellige reservoirer i jordens kappe og skorpe, og deres oprindelse.


Færdigheder

 • At identificere de vigtigste bjergartsdannende mineraler i almindelige magmatiske og metamorfe bjergarter makroskopisk og mikroskopisk.
 • At identificere og beskrive de geokemiske og petrografiske karaktertræk for magmatiske og metamorfe bjergarter i forskellige tektoniske rammer (e.g. subduktionszoner, midt-ocean rygge, hot spots).
 • At beskrive rækkefølgen af mineraler og bjergarter dannet under fraktioneret krystallisation af et magma, samt under metamorphose af forskellige protoliths
 • At beskrive opførslen af hoved og spor elementer og radiogene isotoper under almindelige magmatiske og metamorfe processer, såsom delvis opsmeltning og fraktioneret krystallisation.


Kompentencer

 • Diskutere begreber og processer indenfor magmatisk og metamorf petrologi og geokemi
 • Tolke petrografiske teksturer i tyndslib i form af magmatiske og metamorfe processer
 • Anvende geokemiske og petrologiske principper ved tolkning af oprindelse og udvikling af magmatiske og metamorfe bjergarter.
 • Anvende geokemiske principper ved forudsigelse af foreneligheden af forskellige spor elementer I forskellige mineraler, og deres opførsel under opsmeltning og krystallisation.
 • Anvende geokemiske principper ved tolkningen af oprindelsen og udviklingen af jordens forskellige geokemiske reservoirer (Total Jord, forarmet MORB kappe, continental skorpe)
 • Anvende geokemiske principper ved sammenligning og tolkning af de geokemiske og petrografiske karaktertræk for magmatiske og metamorfe bjergarter i forskellige tektoniske rammer.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Bemærkninger

Ekskursionen finder sted i første uge af blokken. Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra Spanien samt kr. 125 pr. feltdag for kost og logi. Information om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon. Studerende skal have en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom/hjemtransport.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til Spanien. Ekskursionen er fælles med kurset "Dynamisk stratigrafi". Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

66 studerende (3 hold af 22).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Teoretiske øvelser 18
Ekskursioner 36
Forberedelse 134
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
To skriftlige opgaver udarbejdes løbende og afleveres under kurset. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 20 % og den mundtlige præstation med 80 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgaver, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 20 % og den mundtlige præstation med 80 %.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende