Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bjarne Fog (2-686c466f6d7434717b346a71)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA04069U

Engelsk titel

GIS & cartography (GisK)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger.

På kurset præsenteres en række forskellige generiske GIS-funktioner til  analyse (rumlig) af geografiske problemstillinger.

Kurset giver desuden en indføring i kartografiske principper, korthistorie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Målbeskrivelse

Viden:

ArcGIS, digitale geodata, kartografiske grundbegreber, projektioner, koordinatsystemer, datamodeller, vektor GIS, overlayanalyser, digitalisering, databaser, layouts, netværksanalyser, bufferanalyser, tematisk kartografi, geodatabaser, raster GIS, map algebra, multikriterieanalyse, digitale højdemodeller, georeferering, orthofoto.

Færdigheder:

  • anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
  • definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende målforholds-begrebet.
  • forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
  • anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
  • anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer:

Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområder.

 

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

132 (6 hold a 22 studerende).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Teoretiske øvelser 24
Forberedelse 170
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende