Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Bo Elberling (2-6669446d6b72326f7932686f)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA04066U

Engelsk titel

Important Flows in Society (SVS)

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i de samfundsmæssige vigtige kredsløb af stofferne vand, kulstof, kvælstof, fosfor og tungmetaller i et fysisk/kemisk/rumligt perspektiv, i et miljø- og ressourcemæssigt perspektiv og i et reguleringsmæssigt perspektiv.

Målbeskrivelse

Viden:
 

 • grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • miljøgeokemi
 • vandkredsløb og vandforsyning
 • kulstofkredsløb
 • drivhuseffekt
 • klimaændringer
 • næringsstofkredsløb
 • tungmetalkredsløb
 • naturressourcer- og forvaltning
 • bæredygtighed


Færdigheder:

 • Redegøre for de grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • Redegøre for drivhuseffekten, drivhusgasser, klimaændringer og den samfundsmæssige betydning og regulering af disse
 • Redegøre for vandkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for kulstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for næringsstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for tungmetalkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette


Kompetencer:

Vurdere samfundsmæssige og naturvidenskabelige koblinger i centrale stofkredsløb i relation til de samfundsmæssige udfordringer i forvaltningen af væsentlige naturressourcer.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

110 studerende (1 hold a 110).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Øvelser 14
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål blandt 50 i forvejen kendte spørgsmål. Prøven er uden forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende