Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Social geografi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christine Benna Skytt-Larsen (3-666576436c6a71316e7831676e)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA04049U

Engelsk titel

Social Geography

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i moderne socialgeografiske begreber og teorier med henblik på analyse af empiriske eksempler fra forskellige nationale og kulturelle sammenhænge. Der lægges vægt på, at den studerende i et betydeligt omfang vil være i stand til klart og begrundet at identificere og udvælge de relevante teorier og begreber til at belyse et givet centralt socialgeografisk emne, sådan at alle relevante forhold er medtaget.

Målbeskrivelse

Viden:

Social ulighed, klasse, køn, race og etnicitet. Rumlige enheder, stedforståelser, nation, by, samfund, lokalsamfund, hustand og familie.

 

Færdigheder:

  • Redegøre for socialgeografiens genstandsfelter og grundlæggende forskningstraditioner, og deres anvendelighed i analysen af centrale socialgeografiske problemstillinger.
  • Forklare, hvordan sociale forskelle og uligheder påvirker og er påvirket af sted og rum, samt de væsentlige teorier og begreber, der knytter sig til dette, for derigennem at kunne analysere, diskutere og vurdere forskellige teoretiske forklaringer.
  • Forklare forskellige tilgange til social ulighed og deres rumlige udtryk, herunder kunne redegøre for og forklare sammenhænge mellem forskellige kategorier og skalaer for sociale forskelle.
  • Redegøre for sammenhængen mellem steder og menneskers tilknytning til steder, samt have kendskab til forskellige tilgange til stedsidentitet.
  • Redegøre for teorier om lokalsamfund og beslægtede debatter om gruppedannelse, herunder problematikken omkring ’othering’ og skabelsen af ’communities’, og disses anvendelse i analysen og planlægningen af det offentlige rum.

 

Kompetencer:

Analysere og forklare centrale socialgeografiske problematikker ud fra centrale teorier og metoder, samt at kunne argumentere for specifikke socialgeografiske tilgange og metoder på et videnskabeligt niveau.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

25 studerende (1 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 30 timer
Den skriftlige opgave er en 30 timers tag-med-hjem-opgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende