Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Matematiske metoder i fysik - del 3 (MatF3)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jan Ambjørn (7-6470656d7275714371656c316e7831676e)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB16006U

Engelsk titel

Mathematical Methods in Physics - part 3 (MatF3)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på det obligatoriske matematikindhold i bacheloruddannelsen i de fysiske fag og giver en indføring i de matematiske metoder, der anvendes i moderne fysik.

Kurset går i dybden med følgende emner:

 •   Elementær differentialgeometri
 •   Gruppeteori, herunder SO(3)
 •   Repræsentationsteori
 •   Specielle funktioner

 

Der lægges vægt på anvendelser af de matematiske metoder i kvantemekanik (gruppeteori og specialle funktioner) og generel relativitetsteori (differentialgeometri).

Målbeskrivelse

Efter aktiv deltagelse i alle elementer af kurset (forelæsninger, regneøvelser og forberedelse), vil den studerende have opnået følgende:

Viden

 • Forstå den matematiske formulering af symmetrier
 • Kende til gruppen SO(3), som eksemplar for gruppeteori og repræsentationsteori
 • Have indsigt i samspillet mellem matematiske metoder og kvantemekanik samt den generelle relativitetsteori

 

 ærdigheder

 • Kunne anvende gruppeteori på fysiske problemstillinger
 • Kunne bruge specielle funktioner til at løse fysisk motiverede differentialligninger
 • Kunne anvende grundlæggende differentialgeometri, f.eks. i generel relativitetsteori

 

Kompetencer
De studerende vil blive i stand til at arbejde med flere abstrakte matematiske metoder, der anvendes bredt i fysikken. Specielt giver kurset en god baggrund for videre studium inden for teoretisk fysik.

Anbefalede faglige forudsætninger

MatIntroNat, LinAlgNat, MatF, MatF2, KM1 og KM2 eller tilsvarende forudsætninger forventes.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Annonceres senere

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 28
Eksamen 4
Forberedelse 146
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldt til reeksamen, ændres den til mundtlig prøve, 30 minutter uden forberedelse.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende