Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Stjerner og planeter (Astro2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Troels Haugbølle (17-807e7b71787f3a746d81736e7b717878714c7f7a793a77813a7077)
 • Anja C. Andersen (4-717e7a71507e72793e7b853e747b)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB16004U

Engelsk titel

Stars and Planets (Astro2)

Kursusindhold

Forståelse af de grundlæggende fysiske egenskaber og processer, der bestemmer stjerner og planeters opbygning og udvikling. Kendskab til hhv. planeters og stjerners opbygning som funktion af deres masse, radius og kemiske sammensætning. Kvalitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og modelberegninger. Anvendelse heraf i litteraturstudier indenfor emnet og i bredere astrofysiske sammenhænge.

 

 • Hvordan stjerner og planeter dannes ud af molekyleskyer.

 • Dannelse af stjerner.

 • Dannelse af planeter.

 • Udviklingen af planetsystemer over tid.

 • Samspillet mellem en stjerne og dens planeter.

 • Stjerners struktur.

 • Stjerners udvikling.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter at den studerende efter bestået kursus

 • har kendskab til de grundlæggende astrofysiske processer for stjerne dannelse;
 • har kendskab til de grundlæggende astrofysiske processer for stjerner dannelse;
 • kan opskrive de simpleste ligninger for eftersøgningen af exoplaneter med de metoder der bruges i dag, og demonstrere en forståelse af hvilke tekniske begrænsninger metoderne lægger på hvilke planeter man finder;
 • kan skitsere opbygningen af de forskellige typer af planeter;
 • har indsigt i grundligningerne for stjerners struktur;
 • har kendskab til og fysisk forståelse af struktur og udvikling stjerner i hovedseriefasen;
 • har indsigt i struktur og udvikling efter hovedserien til med slutstadiet for stjerner med forskellig masse;
 • har et fysisk funderet kendskab til grundstofdannelse i stjerner ved fusionsprocesser og opbygning af tunge grundstoffer ved r- og s-processer;
 • har overordnet kendskab til stellare observationer og oberbevisende kvantitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og teoretiske modeller.

 

Viden
Den studerende opnår en forståelse af planeter og stjerners fysik, samt hvilke fysiske egenskaber der bestemmer deres observerbare egenskaber. Indsigten i de fysiske principper der dominerer planeter og stjerners udvikling, samt kendskab til hvordan simple udviklingsmodeller kan benyttes til fortolkning af observationer.

 

Kompetencer
Den studerende vil opnå

 • evnen til kritisk tolkning af videnskabelige oversigtsartikler indenfor emnet;
 • evnen til at anvende viden om planet- og stjernedannelse, samt stjernernes struktur og udvikling i andre væsentlige områder i astrofysikken.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter viden svarende til indholdet af Termo, KM2, MatIntro, LinAlg, Mekanik, Elektromagnetisme, Astro1.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Troels Hougbølle, Anja C. Andersen.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og diskussioner

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Oplyses via kursets websider på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Teoretiske øvelser 30
Eksamen 120
Forberedelse 26
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den løbende evaluering bestående af 3 sæt hjemmeopgaver, som skal afleveres og godkendes i løbet af blokken. Disse tæller 50% af den endelige karakter. For sent afleverede opgaver vil kunne godtages, men med færre point.
De resterende 50% opnås ved mundlig eksamen, af 20 min varighed uden forberedelse. Den studerende vil mindst 3 uger inden eksamen have adgang til en liste med eksamensspørgsmål. Til selve eksamen vil den studerende skulle trække et af spørgsmålene og uden forberedelse, fremlægge problemstillingen, efterfulgt at spørgsmål fra eksaminator til uddybning af eksamensspørgsmålet og resten af pensum.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Ingen hjælpemidler i forbindelse med den mundlige eksamen.

Alle hjælpemidler tilladt i forbindelse med den løbende evaluering.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 vil blive givet for en eksamen der demonstrerer overblik og kendskab til ovenstående punkter med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 2 vil blive givet for en eksamen hvor den studerende udviser en usikker og hullet, men tilstrækkelig, indsigt i de ovenstående punkter med et begrænset overblik.

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Der vil være mulighed for at genaflevere ikke godkendte hjemmeopgaver frem til 2 uger før den mundtlige eksamen, men disse vil tælle som afleveret for sent.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende