Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Dynamisk Meteorologi 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Eigil Kaas (4-6f6565774472666d326f7932686f)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB16003U

Engelsk titel

Dynamical Meteorology 2

Kursusindhold

Introduktion til fysikken bag de dominerende vejrsystemer på synoptisk og mesoskala, baseret på såvel teori som observationer.

Kurset giver i denne sammenhæng en indsigt i analysen af sådanne vejrsystemer i moderne vejrprognosesystemer, der i høj grad er baseret på numeriske modeller.

Kurset beskriver de mest betydningsfulde vejrsystemers dynamik, hovedsageligt baseret på den kvasi-geostrofiske teori. Identificerbare vejrsystemer på forskellige skalaer beskrives og analyseres dynamisk på skalaer fra hundrede(r) af kilometre (mesoskala) til de vandrende høj- og lavtrykssystemer på tusinde(r) af kilometre (synoptiske skalaer). Herudover omfatter kurset også teori for organiseret dyb konvektion, der er fundamental i forbindelse med forståelse og forudsigelse af fx ekstrem nedbør. I kurset vil der løbende blive anvendt satellitbilleder af typiske vejrudviklinger til illustration af de omhandlede vejrfænomeners strukturer og dynamik.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende kan:

 • give en fysisk fortolkning af de kvasigeostrofiske ligninger, herunder den geopotentielle tendensligning og omega-ligningen;

 • forklare større tryksystemers bevægelse både ud fra de kvasigeostrofiske ligninger og på grundlag af potentiel vorticity;

 • beskrive og forklare udviklingen af ekstratropiske cykloner på basis af de kvasigeostrofiske ligninger og på basis af potentiel vorticity;

 • gøre rede for frontogenese/frontolyse i troposfæren;

 • forklare dannelse af jetstrømme og jetstreaks i troposfæren og redegøre for deres indflydelse på extratropisk cyklogenese;

 • identificere og relatere vejrsystemer (herunder fronter og jetstrømme) og deres udviklingsstadie til satellitbilleder af skyer i atmosfæren.

 

Viden
Den studerende har

 • Generel indsigt i dannelse og opløsning af de dominerende vejrsystemer på synoptisk og mesoskala - herunder extra-tropiske cycloner, fronter, jetstrømme og jetstreaks, samt single-celle, multicelle og supercelle konvektive systemer.

 

Den studerende kan

 • Redegøre for den sekundære cirkulation i det kvasigeostrofiske ligningssystem og konvektion i troposfæren, herunder dannelse af multi- og superceller.

 

Kompetencer
De studerende kan

 • sammensætte og relatere de faktisk forekommende vejrsystemer til teoretisk indsigt i atmosfærens lovmæssigheder

 • gøre rede for de virkelige situationers opførsel som funktion af deres skala.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter kendskab til det faglige indhold af de obligatoriske kurser på 1. år samt svarende til kursene Geofysik 1 (Atmosfærefysik), Geofysik 2 (Fysisk Oceanografi) og Atmosfærisk Dynamik 1.

Bemærkninger

Den studerende må ikke have bestået det tidligere kursus ”Synoptisk/Mesoskala meteorologi”

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Eigil Kaas, NBI

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset omfatter blandede forelæsninger og øvelser, studenterprojekter inkl. projektopgave og computerøvelser med simplificerede modeller.

Kapacitet

ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bluestein, H.B., 1993: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes, Vol 2: Observations and Theory of Weather Systems, Oxford University Press, 594 pp. Der vil blive suppleret med relevante, uddybende noter og ”on-line” materiale

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 42
Eksamen 0,5
Forberedelse 128,5
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 25 minutter
Den mundtlige eksamen er uden forberedelse og har en varighed på ca. 25 minutter og består i en eksamination i et trukket, kendt spørgsmål.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Medbragte noter er tilladt.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme prøveform som den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende