Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Dynamisk Meteorologi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Eigil Kaas (4-7268687a4775697035727c356b72)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB16002U

Engelsk titel

Dynamical Meteorology 1

Kursusindhold

Første del af kurset omfatter gennemgang af de styrende ligninger og bølgeteori inden for geofysisk fluiddynamik med særlig henblik på bølger i atmosfæren: gravitationsbølger, lydbølger, Rossbybølger, inertial-svingninger og ækvatoriale Kelvinbølger.

I anden del introduceres den kvasi-geostrofiske teori for atmosfæren samt dens anvendelse til beskrivelse og forståelse af storskala egenskaber ved den barokline atmosfære, herunder den dynamiske instabilitet i vestenvindsbæltet.

Tredje del gennemgår nogle grundlæggende elementer i forbindelse med simulering af atmosfærens dynamik ved hjælp numeriske modeller. De særlige forhold der gør sig gældende ved forskellige anvendelser af sådanne modeller, fx til vejrforudsigelse, gennemgås ligeledes.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende kan:

 • anvende skala-analyse til vurdering af de betydende led i de styrende ligninger;
 • identificere de betydende led i de styrende ligninger;
 • anvende lineær bølgeteori til at opstille de styrende ligninger for de fundamentale bølger i atmosfæren;
 • formulere det kvasi-geostrofiske ligningssystem for atmosfæren;
 • anvende simple modeller til analyse af baroklin instabilitet;
 • forstå opbygningen af numeriske modeller;
 • Forklare forskellen på modeller baseret på hhv. det kvasi-geostrofiske ligningssystem, de primitive ligninger og det fuldt kompressible ligningssystem samt hvilke bølgetyper, der kan simuleres i hver af dem;
 • forklare de særlige problemstillinger, der gør sig gældende, når atmosfæriske modeller anvendes til hhv vejrprognoser, klimasimuleringer, vind-energi undersøgelser, udbredelse af luftforurening samt mere teoretiske modelstudier af atmosfæren (også på andre planeter).

Viden
Den studerende har

 • overblik over størrelsesordenen og betydningen af de forskellige led i de styrende ligninger;
 • overblik over, hvilke led i ligningerne der er ansvarlige for de forskellige typer bølger;
 • indsigt i anvendelser af det kvasi-geostrofiske ligningssystem anvendt på atmosfæren;
 • indsigt i opbygningen af modeller for atmosfæren og antagelser der er gjort i forskellige typer af modeller;
 • indsigt i de forskellige problemstillinger, der er ved forskellige anvendelser af modellerne.

Kompetencer
De studerende kan

 • overføre grundlæggende teorier til en dybere forståelse af atmosfærens dynamik;
 • vurdere hvilke modeltyper/ligninger, der er relevante for simulering af konkrete fænomener/anvendelser på forskellige rumlige og tidslige skalaer.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter kendskab til det faglige indhold af de obligatoriske kurser på 1. år samt svarende til kursene Geofysik 1 (Atmosfærefysik) og Geofysik 2 (Fysisk Oceanografi).

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Eigil Kaas, NBI

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset omfatter forelæsninger, regneøvelser, studenterprojekter inkl. projektopgave og computerøvelser med simplificerede modeller.

Kapacitet

ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

James R. Holton: An Introduction to Dynamic Meteorology, 5th Edition, Academic Press, ISBN: 9780123848666. Der vil blive suppleret med relevante, uddybende noter og ”on-line” materiale

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Øvelser 28
Projektarbejde 14
Projektarbejde 36
Eksamen 0,5
Forberedelse 99,5
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 1 uge
Mundtlig prøve, 25 minutter plus votering
Den studerende har 1 uge til at færdiggøre projektet. Projektopgaven bliver udleveret i første undervisningstime i 6. undervisningsuge og skal afleveres en uge efter.
Den mundtlige eksamen har en varighed på ca. 25 minutter. Den består i uddybende spørgsmål til den skriftlige opgave (ca. 10 min) samt andre spørgsmål inden for dynamisk meteorologi (ca. 15 min). Der er ingen forberedelsestid. Man kan ikke gå til mundtlig eksamen, hvis man ikke har afleveret projektopgaven.
Den mundtlige eksamination vægtes med 70% og den skriftlige projektopgave med 30% ved karaktergivningen. Der bliver ikke givet individuel karakter for projektrapporten.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelser

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme form som den ordinære eksamen; dvs. man skal have afleveret projektopgaven. Såfremt man ikke tidligere har afleveret denne, kan det gøres senest 24 timer før re-eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende