Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Astronomiens fundament (Astro1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Uffe Gråe Jørgensen (6-786969686a6d4371656c316e7831676e)
  • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB16000U

Engelsk titel

The Foundation of Atrophysics

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en grundlæggende introduktion til fysikken bag stjerner, planetsystemer, galakser og universet som helhed. Vi vil introducere grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende:

  • Kan redegøre for opbygningen af solsystemet og dets komponenter

  • Kan redegøre for ligheder og forskelle mellem solsystemet og planetsystemer omkring andre stjerner.

  • Kan redegøre for stjerners egenskaber og central elementer i stjernedannelse og stjerneudvikling.

  • Kan redegøre for den overordnede struktur og dynamik af mælkevejen og andre galakser.

  • Kan redegøre for moderne kosmologiske modeller og evidensen, der støtter Big Bang teorien.

Viden
Der vil blive lagt vægt på at de studerende opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (f.eks. tyngekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, o.s.v.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, d.v.s. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og universet som helhed.

Kompetencer

  • Kurset giver den studerende kompetence til yderligere studier inden for astrofysik, f.eks. gennem projekter eller videregående kurser.
  • Kurset vil træne de studerende i at formulere skriftlige besvarelser af astrofysiske opgaver.
  • Overordnet skal den studerende kunne redegøre i mundlig og skriftlig form for fysikken i de astrofysiske fænomener, der diskuteres i kurset.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter Termo og MatF eller tilsvarende, mens relevant atomfysik, kernefysik, partikelfysik etc. vil blive introduceret undervejs.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Uffe Gråe Jørgensen
Troels Haugbølle
Johan Fynbo

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser og computerøvelser.
Kurset vil indeholde nogle korte og lidt længere projektforløb, hvor de studerende vil få brug for computere. MATLAB eller lignende kan bruges til projekterne.

Kapacitet

ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

R. A. Freedman et al.: Universe (Freeman & Company, 10th edition)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 46
Praktiske øvelser 31
Projektarbejde 30
Forberedelse 99
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Løbende evaluering bestående af ca. tre afleveringsopgave-sæt og ca. fire obligatoriske øvelser, hvor der skal skrives en projektrapport.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Re-eksamen foregår ved at aflevere skriftlige hjemmeopgaver svarende til den løbende bedømmelse. Hjemmeopgaverne bedømmes efter 7-trins karakterskalaen. For at kunne gå til re-eksamenen kræves det at man har været til de obligatoriske øvelser i løbet af kurset.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende