Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fødevarefysik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Holm Øgendal (7-736b69726865704472666d326f7932686f)
  • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB14030U

Engelsk titel

Food Physics

Kursusindhold

I kurset gennemgås grundlæggende teori for mekanik, hydromekanik, termodynamik og elektromagnetisk stråling. Der vises relevante anvendelser inden for disse hovedområder.

Mekanikdelen introducerer generelle begreber som kraft, bevægelsesmængde og energi samt anvendelser inden for stoffers elasticitet (træk/tryk, bøjning, drejning) og bevægelse, herunder rotation og vibration.

Hydrodynamikdelen beskriver viskøse væskers og gassers strømning samt overfladespænding.

Termodynamikken uddyber energi- og temperaturbegreberne, definerer entropi og behandler varmekraftmaskiner og varmetransport samt det kemiske potential.

Elektromagnetisk stråling beskrives i forbindelse med varmetransport og radioaktivitet.

Målbeskrivelse

Kurset søger at give de studerende en grundlæggende forståelse for nogle af de fysiske love, som optræder senere i løbet af studiet i fødevarevidenskab samt kort introducere anvendelserne af de samme fysiske love i fødevarerelevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt, kan den studerende:

Viden:
Redegøre for grundlæggende fysiske love, principper, begreber og metoder, indenfor de udvalgte emneområder, som er relevante for fødevarevidenskab.

Færdigheder:
Anvende og kombinere definitioner og formler fra de udvalgte emneområder samt udføre enkle beregninger (inkl. enheder).

Kompetencer:
Identificere og analysere fødevarerelevante fysiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Bemærkninger

Kurset samundervises i et vist omfang med kurset LFYB10036U, Biofysik.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og teoretiske (regne-)øvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 48
Forberedelse 106
Eksamen 4
Teoretiske øvelser 48
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve består af 4 opgaver med hver 4-5 delspørgsmål.
Alle delspørgsmål vægtes ligeligt.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern censor
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende