Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Elektromagnetisme (EM1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Peter Ditlevsen (7-83777c877f78895381757c417e8841777e)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB10023U

Engelsk titel

Electromagnetism (EM1)

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i de ellærekundskaber, den studerende har tilegnet sig i gymnasiet og nye centrale emner introduceres.
Kurset består af en teoretisk og en eksperimentel del. Den teoretiske del giver en indføring i elektromagnetiske grundbegreber: elektrisk ladning, kræfter og felter, elektrisk potential, dielektriske materialer, kapacitans, strøm, modstand, elektromotorisk kraft, magnetfelter, magnetiske materialer, og induktion. Undervejs opbygges Maxwell's ligninger systematisk og sammenfattes til sidst med indførelse af forskydningsleddet. Den eksperimentelle del er snævert forbundet med den teoretiske del.

Målbeskrivelse

 

FærdighederKurset sigter mod, at studenten kan:

 

 • anvende basale metoder og resultater inden for elektromagnetisme.
 • analysere simple elektromagnetiske problemstillinger.
 • udpege og anvende de centrale relationer og lovmæssigheder.
 • argumentere for disses anvendelighed.
 • argumentere for skridtene i opgaveløsninger.
 • benytte matematisk analyse i opgaveløsninger.
 • formulere korrekte argumenter for elektromagnetiske sammenhænge.
 • udføre og beskrive eksperimentelle undersøgelser af simple centrale fænomener inden for elektromagnetisme.
 • Anvende plan- og rumintegraler samt differentialoperatorerViden

Viden
Der opnås forståelse for, at samtlige fænomener af elektrisk og magnetisk natur kan beskrives gennem et simpelt sæt af få partielle differentialligninger, de såkaldte Maxwell-ligninger.

Kompetencer
Den studerende bringes i stand til at kunne behandle stoffet på et væsentligt mere avanceret matematisk niveau.
Den studerende vil vha. anvendelse af plan- og rum-integraler samt differential operatorer kunne opnå fortrolighed med (den ækvivalente) beskrivelse af elektromagnetismen på integral form såvel som differential form (Maxwell ligningerne).

Anbefalede faglige forudsætninger

Mek2, MatIntro, LinAlg, Mat F eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Laboratorieansvarlig: Stefania Xella

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Teoretisk del: 4 timers forelæsninger og 4 timers regneøvelser per uge i 7 uger. Eksperimentel del: 3 timers øvelser i 6 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Pearsons New International Edition, 2014, ISBN: 978-1-29202-142-3

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Praktiske øvelser 18
Teoretiske øvelser 28
Eksamen 4
Forberedelse 128
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte ændres eksamen til 30 min mundt uden forberedelse. Ekstern censur, 7-trins skala. Der kan ikke ses bort fra krav om eksperimentel deltagelse. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende ikke har fået godkendt logbøger, kan nye logbøger afleveres senest 2 uger før reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende