Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Elektromagnetisme og elektronik (NanoF2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Per Hedegård (8-716e6d6e706a7b6d49776b7237747e376d74)
  • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB10018U

Engelsk titel

Electromagnetism and Electronics (NanoF2)

Kursusindhold

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F1. Formålet er dels at introducere sandsynlighed og dataanalyse, så den studerende bliver i stand til at lave korrekte statistiske analyser af eksperimentelle data. Dernæst er formålet at indføre elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Coulombs lov, Ampere's lov, Introduktionsloven, Maxwell's forskydningsstrøm, Kirchoffs love, Ohm's lov, svingningskredse, elektromagnetisk stråling.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende gøres i stand til at:

  • beregne det elektriske felt i simple elektrostatiske opstillinger, som fx. en kondensator og en ladet kugle
  • beregne magnetfeltet rundt om simple elektriske kredsløb, som fx en spole
  • beregne det inducerede elektriske felt i et kredsløb som funktion af den magnetiske flux gennem kredsen
  • beregne strøm og spændinger i simple elektroniske kredsløb
  • kunne vælge værdier for induktans, modstand og kapacitans af de komponenter, der udgør en svingningskreds
  • kunne beskrive de elektriske og magnetiske felter i forbindelse med en plan elektromagnetisk bølge
  • kunne beregne lyshastigheden i et materiale med et givet brydningsindex
  • kunne afgøre om polariseret lys vil kunne passere simple polarisationsfiltre

Viden
Den studerende opnår viden om forskellige elektromagnetiske love som Coulumbs lov, Amperes lov, Kirchoffs love, Ohms lov, og der bliver gennemgået emner som induktion, Maxwell forskydningsstrøm, svingningskrede, elektromagnetisk stråling.

Kompetencer
Kurset bygger videre på den studerendes viden om elektromagnetisme og udvider og uddyber denne. Den studerende opnår en baggrund for senere specialisering inden for en lang række fysiske eller kemiske emner.

Anbefalede faglige forudsætninger

MatIntro og NanoF1.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Blandede forelæsnniger og øvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Young and Freedman: University Physics (13. ed)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 136
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ingen forberedelse.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende