Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sandsynlighedsregning, dataanalyse og indledende ellære (NanoF1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Per Hedegård (8-6d6a696a6c6677694573676e33707a336970)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB10017U

Engelsk titel

Probability, Data analysis and Introductory electromagnetism (NanoF1)

Kursusindhold

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F2. Formålet er dels at introducere sandsynlighed og dataanalyse, så den studerende bliver i stand til at lave korrekte statistiske analyser af eksperimentelle data. Dernæst er formålet at indføre elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Sandsynligheder, produktregel, sumregel, Bayes sætning, bionomialfordeling, Poisson-fordelingen, normalfordelingen, eksperimentelle usikkerheder, parameterbestemmelse, model-fitning. Vektoranalyse, Gauss' og Stokes' sætninger.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende gøres i stand til at:

 • beregne sandsynligheder
 • anvende binomialfordelingen, Poisson-fordelingen, normal-fordelingen og afgøre, hvilket der er relevant i en given sammenhæng
 • anvende Bayes sætning til at udlede modelparametre fra eksperimentelle data
 • kunne fitte en ret linie eller en anden relevant model til eksperimentelle data
 • Kunne anvende Coulombs lov i fysiske og kemiske sammenhænge.
 • Kunne beregne det elektriske felt i simple eksempler ved hjælp af Gauss’ sætning
 • Kunne beregne og anvende det elektrostatiske potentiale, fx i en kapacitor
 • Kunne beregne sammenhængen mellem energi og ladning af en kapacitor
 • Kunne beregne den samlede kapacitans af kapacitorer i serie- og parallelforbindelser

Viden
Den studerende vil opnå viden omkring ellære og -kredsløb, f.eks. Coulumbs lov, kapacitorer og herunder vektoranalyse som Gauss’ og Stokes’ sætninger. Der gennemgås sandsynlighedsregning med henblik på eksperimentel forsøgsstatistisk.
 

Kompetencer
Den studerende opnår kompetence i at kunne vurdere statistik og usikkerheder ved eksperimentelle data.

Kurset danner basis for yderligere fordybelse i elektromagnetisme.

Anbefalede faglige forudsætninger

Svarende til MatIntro

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Noter og Young And Freedman: University Physics (13. ed)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Teoretiske øvelser 28
Eksamen 4
Forberedelse 132
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelsen"

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt eksamen ændres denne automatisk til at være en mundtlig eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende