Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videregående klassisk mekanik (Mek2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jørgen Beck Hansen (4-7275737b507e72793e7b853e747b)
Jørgen Beck Hansen, tel: 35 32 54 43
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB10012U

Engelsk titel

Classical Mechanics (Mek2)

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i det forudgående kursus "Indledende mekanik og speciel relativitetsteori". Det er målet, at den studerende nu opnår fortrolighed med behandling af mere avancerede problemstillinger i mekanikken. Emnerækken inkluderer stive legemers bevægelse, gravitation og planetbevægelser, dæmpede og drevne harmoniske svingninger, mekaniske bølger og beskrivelsen af bevægelser i accelererede koordinatsystemer.

Kurset består af en teoretisk og en eksperimentel del.
Den teoretiske del har følgende overskrifter:

 1. Stive legemers bevægelse: inertimoment, impulsmoment, kraftmoment, arbejde og kinetisk energi
 2. Mekanisk ligevægt
 3. Gravitation, planetbevægelse og Keplers love
 4. Periodisk bevægelse, harmonisk oscillator og resonans
 5. Mekaniske bølger
 6. Newtons love i accelererede koordinatsystemer

Den eksperimentelle del er forbundet med den teoretiske del og består af en række laboratorieøvelser. Planlægning af projektet i Termodynamik påbegyndes i sidste del af programmet.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne:

 • anvende grundlæggende metoder og resultater fra mekanikken til løsning af mekaniske problemer
 • benytte matematisk terminologi og symbolsprog i løsning af sådanne opgaver
 • identificere størrelse, retning og angrebspunkt af de fysiske kræfter (herunder reaktionskræfter, der påvirker et legeme)
 • relatere de fysiske kræfter og kraftmomenter, der påvirker et legeme, til legemets bevægelse og rotation
 • anvende bevarelsessætninger (energi, impuls, og impulsmoment) til løsning af mekaniske problemstillinger
 • påvise hvorvidt et system vil udføre en harmonisk svingning og bestemme karakteristika for denne bevægelse
 • analysere problemstillinger med mekaniske bølger og bestemme karakteristika for disse
 • relatere Newtons gravitationslov til Keplers love og til løsning af mekaniske problemstillinger inden for banebevægelse
 • anvende Newtons love i accelererede referencesystemer udføre og beskrive eksperimentelle undersøgelser af simple fænomener inden for mekanikken
 • anvende informationsteknologiske værktøjer til dataopsamling og analyse *)
 • bestemme statistiske og systematiske usikkerheder på eksperimentelle målinger og benytte disse i sammenligningen af målingerne med teoretiske forudsigelser

*) prøves i den eksperimentelle del
 

Viden
En overbygning af den klassiske mekanik og dens anvendelser, med specifik viden om rotationsmekanik, f.eks. intertimoment og kraftmoment samt planetbevægelser, periodisk bevægelse og mekaniske bølger.

Kompetencer
Der opnås fortrolighed med centrale fysiske love og med det matematiske sprog disse beskrives i. Ved laboratoriearbejdet opnås forståelse for fysiske eksperimenter, måleteknikker, databehandling og statistik. Der udvikles udvidede kompetencer i anvendelse af MatLab. Evne til at identificere og løse problemstillinger inden for den klassiske mekaniks anvendelse på rotationsdynamik, periodisk bevægelse, bølgelære og Newtons gravitationslov.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det forudgående Mek1.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Koordinator af laboratorieøvelser: Børge Svane Nielsen, Tel 53 32 54 33, ,email: borge@nbi.dk

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Teoretisk del: 4-5 timers forelæsninger og 4 timers teoretiske øvelser per uge. Derudover tilbydes studiecafé som en integreret del af undervisningen.
Eksperimentel del: 3 timers laboratorieøvelser per uge.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Young and Freedman, "University Physics", 13th edition, Pearson, 2011.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Teoretiske øvelser 32
Praktiske øvelser 36
Eksamen 4
Forberedelse 92
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse med opgaver tæller 20%.
4 timers skriftlig eksamen tæller 80%.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra krav om eksperimentel deltagelse. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende har deltaget, men ikke fået godkendt logbøger, kan nye logbøger afleveres senest 2 uger før reeksamen. Til 3. eksamensforsøg kan den studerende vælge at følge kurset igen og gå til den ordinære eksamen, eller vente til den efterfølgende reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende