Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvantemekanik 2 (KM2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Kim Splittorff (5-76736f6c774371656c316e7831676e)
  • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB10010U

Engelsk titel

Quantum Mechanics 2 (KM2)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Kvantemekanik 1, KM1. De to kurser giver en samlet introduktion til kvantemekanikkens ideer, metoder og anvendelser samt giver de studerende teknikker til løsning af enkle kvantemekaniske problemstillinger. Kurset inddrager eksempler fra forskellige fysiske systemer, hvor kvantemekanikken spiller en afgørende rolle.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende kan:

  • Opskrive og løse Schrødinger ligningen for bundne og ubundne tilstande i forskellige potentialer, herunder hydrogen atomet.
  • Anvende approksimationsmetoder (variationsmetoden, pertubations teori) til løsning af lettere, men realistiske kvantemekaniske problemer.
  • Anvende flerpartikel tilstande.
  • Benytte tidsafhængig perturbationsteori.
  • Forstå og anvende Fermis gyldne regel for overgangssandsynligheder.

Viden
Den studerende vil få udvidet forståelsen af spin, baneimpulsmoment og brintatomet, samt opnå viden om flerpartikeltilstande, variationsprincippet, tidsafhængig og tidsuafhængig perbutation samt anvendelser af disse.

Kompetencer
En aktivt deltagende studerende vil kunne håndtere grundlæggende kvantemekaniske teknikker og få indsigt i mere avancerede løsningsstrategier. Specielt opnås fortrolighed med metoder til at finde approksimative løsninger til Schroedinger ligningen.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til indledende kvantemekanik, eletromagnetisme, og klassisk mekanik.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics,ISBN 0-13-191175-9 samt supplerende noter.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Praktiske øvelser 8
Teoretiske øvelser 40
Projektarbejde 20
Vejledning 14
Forberedelse 88
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Hvis der 10 eller færre til reeksamen, så ændres eksamen til en mundtlig 30 min eksamen.
Der kan ikke ses bort fra krav om eksperimentel deltagelse. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende har deltaget, men ikke fået godkendt logbøger, kan nye logbøger afleveres senest 2 uger før reeksamen. Til 3. eksamensforsøg kan den studerende vælge at følge kurset igen og gå til den ordinære eksamen, eller vente til den efterfølgende reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende