Kvantemekanik 2 (KM2)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Kvantemekanik 1, KM1. De to kurser giver en samlet introduktion til kvantemekanikkens ideer, metoder og anvendelser samt giver de studerende teknikker til løsning af enkle kvantemekaniske problemstillinger. Kurset inddrager eksempler fra forskellige fysiske systemer, hvor kvantemekanikken spiller en afgørende rolle.

Engelsk titel

Quantum Mechanics 2 (KM2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende kan:

 • Opskrive og løse Schrødinger ligningen for bundne og ubundne tilstande i forskellige potentialer, herunder hydrogen atomet.
 • Anvende approksimationsmetoder (variationsmetoden, pertubations teori) til løsning af lettere, men realistiske kvantemekaniske problemer.
 • Anvende flerpartikel tilstande.
 • Benytte tidsafhængig perturbationsteori.
 • Forstå og anvende Fermis gyldne regel for overgangssandsynligheder.

Viden
Den studerende vil få udvidet forståelsen af spin, baneimpulsmoment og brintatomet, samt opnå viden om flerpartikeltilstande, variationsprincippet, tidsafhængig og tidsuafhængig perbutation samt anvendelser af disse.

Kompetencer
En aktivt deltagende studerende vil kunne håndtere grundlæggende kvantemekaniske teknikker og få indsigt i mere avancerede løsningsstrategier. Specielt opnås fortrolighed med metoder til at finde approksimative løsninger til Schroedinger ligningen.

Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics,ISBN 0-13-191175-9 samt supplerende noter.

Kendskab til indledende kvantemekanik, eletromagnetisme, og klassisk mekanik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 14
 • Forberedelse
 • 88
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206