Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksperimental fysik (EF)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jörg Helge Müller (6-6f776e6e67744270646b306d7730666d)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYA09025U

Engelsk titel

Experimental Physics (EF)

Kursusindhold

 • Sammenhæng mellem eksperiment og teori, konklusioner fra måledata og sikker viden
 • Teori for og programmel til ikke-lineær videnskabelig databehandling, herunder opstilling af modeller
 • Mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation
 • Computerøvelser til træning af databehandling og datapræsentation´
 • Små eksperimentelle øvelser i grupper til træning af databehandling og datapræsentation
 • Typiske laboratorieopstillinger til forskningsformål (gæsteforedrag)
 • Typiske eksperimentelle opstillinger i industrien (gæsteforedrag)
 • Typiske "store faciliteter", f.eks. CERN, plasmaforskning, satelitter, røntgen/neutron stråling (gæsteforedrag)
 • Et større eksperimentelt projekt i grupper, foretaget i en af forskningsgrupperne på NBI

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende vil efter kurset kunne:

 • Opbygge og udføre forskellige typer eksperimenter.
 • Vurdere og begrænse systematiske og statistiske støjkilder
 • Planlægge og foretage længerevarende eksperimenter som del af en gruppe, herunder optimering
  af eksperimenttid og opretholdelse af logbog.
 • Opstille model og udføre ikke-lineær statistisk databehandling ved brug af MATLAB
 • Visualisere data ved hjælp af MATLAB og designe figurer af videnskabelig kvalitet
 • Uddrage konklusioner fra måledata
 • Rapportere over et udført eksperiment skriftligt ved brug af LaTeX på en form, der er passende for videnskabeligt arbejde, som f.eks. BSc-projekt, speciale eller artikel til internationalt tidsskrift.
 • Fremlægge et projekt ved en mundtlig præsentation

Viden
Den studerende vil

 • kunne redegøre for de forskellige dele af et eksperiment: opstilling inkl. detektor, prøve inkl. evt. kontrol af prøvens omgivelser
 • kunne redegøre for forskellige metoder til dataopsamling (detektor vs. elektrisk signal)
 • kende til typiske laboratorieopstillinger og "store faciliteter"
 • kende til NBIs enkelte eksperimentelle grupper og typiske eksperimentelle opstillinger
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem teori og eksperiment i fysik

Kompetencer
Den studerende vil få kompetencer i at kunne udføre selvstændige eksperimenter, foretage numerisk analyse af data og usikkerheder, samt rapportere resultaterne på videnskabelig form som foredrag, rapporter og artikler.

Anbefalede faglige forudsætninger

KM2 og EM2

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde

Kapacitet

Deltagerbegrænsning på 80.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Statistics - A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Roger Barlow.
Dertil noter og hjemmesider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Kollokvier 12
Praktiske øvelser 24
Teoretiske øvelser 16
Projektarbejde 48
Eksamen 4
Forberedelse 78
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve
Løbende evaluering med karakter baserede på afleveringer, opgaver og oplæg (40% i alt);
Antal og vægtfordeling annonceres på kursets hjemmeside inden kursets start;
1 længere projekt rapport (40%), mundligt forsvar af rapporten (20%)

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

1 uge før reeksamen (gen)afleveres rapport om et 3-ugers projekt gennemført under kurset.
Der holdes 15 min oplæg om projektet og 15 min diskussion/spørgsmål.
Mundtligt præsentation og rapport udgør 60% af karakteren, 40%  fra afleveringer/oplæg under kursets forløb.
Er projektet ikke  gennemført, skal et nyt udføres.
Projektet tildeles efter aftale med kursusansvarlig senest 4 uger
inden re-eksamen og projektrapporten afleveres senest 1 uge før eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende