Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Matematik F2 (MatF2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Joachim Mathiesen (7-7064776b6c68764371656c316e7831676e)
  • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYA06050U

Engelsk titel

Mathematics F2 (MatF2)

Kursusindhold

Kurset giver et indblik i kompleks funktionsteori og i udvalgte integraltransformationer samt eksempler fra fysikken, hvor disse benyttes. Emner som berøres i kurset er: analytiske funktioner, Cauchy-Riemann betingelserne, Cauchys sætning, Cauchys integralsætning, potensrækker, residueregning, Laplace-transformationen, løsning af simple ordinære og partielle differentialligninger ved hjælp af Fourier- og Laplace-transformationen, Helmholtz ligning i sfæriske koordinater og kuglefunktioner.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Efter at have afsluttet kurset vil de studerende
 

  • kunne afgøre om en given kompleks funktion er analytisk
  • kunne benytte konturintegration i den komplekse plan til at udregne visse typer af reelle og komplekse integraler.
  • kunne anvende Laplace-tranformationen og den inverse Laplace-transformation til at løse simple ordinære og partielle differentialligninger med givne     initial betingelser, herunder drevne oscillatorer og diffusionsligningen.
  • være fortrolig med laplaceligningen, Helmholtz ligning i sfæriske koordinater, samt de sfærisk-harmoniske funktioner som løsning til den vinkelafhængige del.Viden
I kurset lærer de studerende en række matematiske metoder, som kan anvendes til at løse problemer i fysikken. De studerende vil igennem kurset blive fortrolige med kurveintegraler i den komplekse plan og kunne anvende dem til at løse visse reelle integraler. Yderligere vil de studerende blive fortrolige med Laplace-transformationen og sfærisk harmoniske funktioner og være I stand til at bruge disse til at løse visse problemer i fysikken.

Kompetencer
Gennem kurset opnår den studerende kompetence i sfærisk harmoniske funktioner og i teknikkerne fra den komplekse funktionsanalyse. Denne kompetence kan f.eks. bruges i den videre  uddannelse indenfor fysikken.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

MatIntro, Lineær algebra og Matematik F

Bemærkninger

http:/​/​www.nbi.dk/​~Mathies/​matf2.html

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

K. F. Riley og H. P. Hobson: Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences, 2011 samt noter.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 23
Teoretiske øvelser 49
Eksamen 4
Forberedelse 130
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende