Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST Is og klima (geofys4)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Dorthe Dahl-Jensen (3-7373794f7d71783d7a843d737a)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYA06016U

Engelsk titel

CANCELLED Ice and Climate (geofys4)

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en introduktion til iskappers og gletscheres fysik, og deres relationer til klimasystemet. Desuden vil kurset omhandle feltmetoder, glaciologiske data og satellitobservationer.

Kursets indhold:

 • Omdannelse af sne til is.
 • Massebalance for iskapper og gletschere.
 • Kontinuumsmekanik for is.
 • Isens struktur og flydning.
 • Flydemodeller for gletschere og iskapper.
 • Temperaturforhold i gletschere og iskapper.
 • Dalgletschere. Spaltedannelse.
 • Bundforhold. Bundsmeltning.
 • Isshelfer. Isstrømme.
 • Iskappers og gletscheres respons på klimaændringer.
 • Ændringer i iskappers volumen og masse.
 • Iskerneboringer.Datering af gletscheris. Iskerneanalyser.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Undervisningen sigter på at sætte de studerende i stand til at:

 • Forklare hvordan sne omdannes til is, og hvordan luftbobler dannes. Beskrive densitetens variation med dybden, og anvende den ved omregning til isdybder.
 • Forklare hvad der forstås ved akkumulation og ablation, og beskrive de vigtigste eksperimentelle metoder til at bestemme akkumulation og ablation.
 • Beskrive isens struktur, og forklare hvordan is deformeres. Forklare hvordan Glens flydelov opstilles ud fra laboratorieforsøg, og hvordan den kan generaliseres.
 • Gøre rede for begreber som spænding, strain rate (relativ deformationshastighed), og flydelov, samt anvende kontinuumsmekanikken til at beskrive isflydning og temeperaturforhold generelt.
 • Anvende kontinuumsmekaniskken til at beregne isflydningen og iskappers form i forskellige idealiserede situationer i 1, 2, og 3 dimensioner, bl.a. laminar flydning, idealplastisk flydning, deformationsforsøg.
 • Anvende simple flydemodeller (Nye-modeller, Dansgaard-Johnsen modeller) til at beregne flydning og opstille tidsskalaer, og herunder have overblik over hvilke data, der kræves, samt modellernes begrænsninger.
 • Redegøre for hvordan iskapper og gletschere reagerer på klimaændringer, og have et overblik over hvilke metoder, der anvendes til at observere disse ændringer.
 • Gøre rede for hvordan iskerner kan bruges til at bestemme fortidens klimavariationer, herunder hvordan målinger af isens isotopiske sammensætning kan anvendes.

Viden
Den studerende vil opnå viden om fysisk glaciologi. En lang række emner vil blive gennemgået, såsom isflydemodeller, massebalancer, temperaturforhold, bundforhold. Iskappers relation til klimaet vil også blive gennemgået, og desuden vil iskerneboringer blive belyst.

Kompetencer
Den studerende får via kurset en introduktion til kryosfæren, og vil kunne sammensætte denne viden med øvrig geofysik, til et stadigt voksende helhedsbillede af Jorden.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det obligatoriske studieforløb på 1. år

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

B.Sc. fysiske fag

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Dorthe Dahl-Jensen
Christine Schøtt Hvidberg

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Blandede forelæsninger, regneøvelser, diskussioner og mundtlige fremlæggelser.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

K.M. Cuffey and W.S.B. Paterson: Physics of Glaciers, 4th Edition

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Eksamen 1
Forberedelse 135
Teoretiske øvelser 35
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min (inkl. votering)
Forberedelse 30 minutter

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende