Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Molekylær statistik (MolStat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jan Halborg Jensen (8-6d6b6d687176687143666b6870316e7831676e)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NFYA05073U

Engelsk titel

Molecular Statistics (MolStat)

Kursusindhold

Kurset indeholder en række øvelser, samt den nødvendige teori herfor. Computersimulationsøvelserne bygger videre på den forståelse for statistisk mekanik, som studenterne opnåede i Nanotermodynamik og benytter molekylær-dynamiske simuleringsmetoder, som også præsenteres i kurset. Molekylær dynamiske simuleringer bruges til at løse bevægelses-ligningerne for mange vekselvirkende partikler.

Målbeskrivelse

Viden
basal python syntax og programstruktur, Lennard-Jones potentialer, molekylær dynamik ligninger, periodiske grænsebetingelser, energiminimering, kraftfelter

Færdigheder
Planlægge, implementerer og bruge programpakker
Anvende python til simulering af nanosystemer
Anvende udvalgte matematiske algoritmer, som for eksempel molekylærdynamiske metoder

Kompetencer
Forklare, både mundtligt og skriftligt, de brugte metoder og opnåede resultater

Anbefalede faglige forudsætninger

Nanotermodynamik eller lignende

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

forelæsninger, computerøvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Angives på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Praktiske øvelser 24
Projektarbejde 30
Forberedelse 133
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende to delelementer:
A) en skriftlig 1-times eksamen i uge 6
B) et programmeringsprojekt og dertil hørende rapport i uge 7 og 8. Man kan vælge mellem tre forskellige programmeringsprojekter
Begge delelementer skal bestås for at bestå kurset og vægtes med 50% hver. Dvs hvis man ikke består, f.eks. delelement A, består man ikke kurset.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
en intern bedømmer

Reeksamen

Re-eksamen består af et programmeringsprojekt og dertil hørende rapport samt en 30 minutters mundtlig eksamen (uden forberedelsestid) med rapporten som udgangspunkt. Karakter er baseret på en helhedsvurdering af rapporten og mundtlig eksamen. Hvis man tidligere har bestået delelement B kan man gebruge rapporten. 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende