Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Produktion af flydende fødevarer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Martin Gram Landerslev (6-717d733a3f41496a757e76777237747e376d74)
 • Institut for Fødevarevidenskab
Kursusnummer: NFOB16006U

Engelsk titel

Liquid Food Processing

Kursusindhold

Kurset omhandler enhedsoperationer og processeringsteknologier brugt i fødevareindustrien under tilvejebringelse af flydende fødevarer. Eksempler på disse er: spray- og frysetørring, inddampning, opvarmning og nedkøling, blanding, transport af væsker vha. pumpning, homogenisering og forskellige separationsprocesser). Kurset vil også berøre forståelse for og indblik i design af proceslinjer. Der vil i kurset desuden blive undervist i teorien bag væskers flydeegenskaber og hvordan disse relaterer sig til processeringen. 

Kurset baserer sig meget på den kvantitative forståelse for processerne og derfor vil procesberegninger og forståelsen af de fysiske fænomener som processerne baserer sig på være det underliggende tema for kurset.

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at give de studerende en detaljeret viden om udstyr/processer samt hvordan produktegenskaber samspiller med processeringen af væsker i fødevareindustrien. En væsentlig del af kurset er at give de studerende viden og værktøjer til at beregne processtider, processeringseffekter samt analysere proceslinjer.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan man kan karakterisere og måle rheologiske egenskaber for flydende fødevarer 
 • Beskrive sensitiviteten af vanlige enhedsoperationer ud fra fysiske ligninger.
 • Beskrive principperne bag nyere procesteknologier.

 

Færdigheder

 • Forklare hvordan de rheologiske egenskaber samspiller med processeringen af væsker.
 • Udføre masse og energibalancer for enhedsoperationer og proceslinjer.
 • Beregne energiforbrug for almindelige enhedsoperationer.
 • Beregne inaktiveringskinetik for bakterier, enzymer og vitaminer ved forskellige temperaturprofiler.

 

Kompetencer

 • Analysere proceslinjer og diskutere udfordringer samt komme med simple løsningsforslag på disse.
 • Dimensionere udstyr til opvarmning og inddampning med henblik på kapacitet og regenerering af energi.
 • Vurdere valg af procesudstyr til en proceslinje på baggrund af produktets rheologiske opførsel

Anbefalede faglige forudsætninger

Det forventes at de studerende har baggrund svarende til 1-4. semester på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialiseringen i kvalitet og teknologi samt fødevareingeniør). Kurset undervises ud fra en forudsætning om at de studerende har en basal forståelse for fødevarefysik, fødevarekemi og mikrobiologi

Bemærkninger

Kurset undervises som hovedregel på dansk, men engelske forelæsninger kan forekomme

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Martin Gram Landerslev m.fl.

Varighed

1 semester
Kursets varighed er 13 uger (fra semesterstart)

Skemagruppe

Undervisningen på kurset foregår på Danmarks Tekniske Universitet(DTU) og afholdes tirsdage fra klokken 08.00 til 12.00.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset bliver undervist i form af forelæsninger, regneøvelser samt casearbejde i grupper. Regneøvelser vil blive gennemført imellem forelæsningerne hver tirsdag hvor vi kan diskutere beregningerne og reflektionerne løbende. Casearbejdet forekommer sideløbende igennem kurset og skal godkendes inden eksamen. Der vil være ekskursion til pilot faciliteterne på KU-FOOD.

Kapacitet

Kurset er målrettet studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialisering i kvalitet og teknologi/​fødevareingeniør). DTU-studerende kan ansøge eget studienævn om forhåndsgodkendelse til kurset.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Oplyses på Absalon forud for kursus start

 

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 4
Forberedelse 77,5
Forelæsninger 32
Teoretiske øvelser 20
Ekskursioner 4
Total 137,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamen vil bestå af beregninger, vurderinger og multiple choice spørgsmål

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udtrækkes kurseet til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej er det ikke tilladt de studerende at medbringe egne computere, tablet eller mobiltelefoner. Lærebøger og/eller noter skal medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Eksamensperiode

Eksamen er placeret i uge 51.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. (Gen)aflevering af eventuelt ikke-godkendt case der skal godkendes senest 2 uger inden re-eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende