Kødpraktik

Kursusindhold

Praktikken varer 18 uger og alle studerende starter med et introduktionsforløb på Københavns Universitet.

Derefter skal den studerende følge to af følgende tre muligheder
A: 8 uges praktik på et slagteri.
B: 8 uges praktik på en forædlingsvirksomhed.
C: 8 uges praktik på en udviklings- eller servicevirksomhed.
Den studerende kan frit vælge hvilken kombination der ønskes
Hvis den studerende er i praktik i udlandet, følges ét samlet forløb på 15 uger på en af virksomhedstyperne nævnt i A, B eller C

De studerende skal i praktikperioden søge at løse nogle konkrete opgaver samt sætte sig ind i praktikstedets produkter og markeder, arbejdsforhold og organisation. Praktikopgaven formuleres normalt af praktikværten, og tilrettelæggelsen af projektet foregår i samarbejde mellem praktikstedet, praktikanten og evt. praktikvejlederen. Praktikperioden skal afsluttes med en skriftlig rapport vedrørende (a) projektet og (b) virksomheden. Rapporter­ne offent­liggøres ikke og kan om nødvendigt under­kastes fortrolighedsaftale. Rapporten skal skrives under praktikopholdet, så der er mulighed for råd og vejledning - og afleveres ved praktikperiodens afslutning til praktikstedet, hvis ikke andet er aftalt.

Engelsk titel

Internship in the meat industry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Den studerende skal opnå kendskab til arbejdsgange og processer på virksomheder inden for slagteri- og kødindustri.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
Beskrive arbejdsgange og kontrolprocedurer på en virksomhed
Beskrive særlige branchemæssige forhold indenfor slagteri- og kødindustri.

Færdigheder:
Beregne udbytte og tab i processer

Kompetencer:
Løse og dokumentere en konkret opgave på virksomheden
Indgå i et samarbejde med personer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund

Introduktionsforløbet vil veksle mellem selvstudie, undervisning og teoretiske øvelser. De studerende skal i praktikperioden indgå i det daglige arbejde, samtidig med at de løser de konkrete opgaver som er beskrevet under kursusindhold

Dette kursus kan kun følges af studerende der er optaget 2014 eller tidligere, for at opfylde betingelserne for at blive fødevareingeniør.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Virksomhedsrapporter, resume af projektrapporter på dansk/engelsk og virksomhedernes attest for gennemført forløb sendes til kursusansvarlige koordinator.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Godkendelse af kødpraktikken sker såfremt forløbet er gennemført på tilfredsstillende vis.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Praktik
 • 550
 • Forberedelse
 • 245
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824