Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fødevarefremstilling og ernæring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Birthe P Møller Jespersen (2-717c4f757e7e733d7a843d737a)
 • Lars Ove Dragsted (4-7d758372517f7689843f7c863f757c)
 • Klavs Martin Sørensen (6-73687b3a3e374566717a72736e33707a336970)
 • Institut for Fødevarevidenskab
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
 • Institut for Human Ernæring
Kursusnummer: NFOB15006U

Engelsk titel

Food Manufacturing and Nutrition

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til grundlæggende problemstillinger omkring fødevarefremstilling og hvordan fremstillingsprocessen påvirker det færdige produkts kemiske og ernæringsmæssige kvalitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, samt projektarbejde. Hver projektgruppe får et projektemne som skal belyses ved et litteraturstudie og eksperimentelle forsøg. Metodelære er en væsentlig del af projektarbejdet.

Kurset vil indeholde følgende:

 1. Introduktion (kursusoversigt, holdinddeling og introduktion til projektarbejde)
 2. Fremstilling (fx varmetransmission, masse- og energibalance, termofysiske egenskaber, næringstab ved ilt, lys og varmepåvirkning)
 3. Analyse (fx kemisk sammensætning af makronæringsstoffer, reologi, vandaktivitet, ingredienser)
 4. Ernæring (fx mærkningslovgivning, processens indflydelse på næringsindhold, kemisk toxikologi)
 5.  
 6. Projektarbejde over bundet emne vil have en videnskabelig og innovativ tilgang (idé-generering, problemformulering, litteraturstudie, eksperimentelt forsøg og udarbejdelse af projektrapport).

Målbeskrivelse

At den studerende får kendskab til grundlæggende principper for fødevarefremstilling og opnår en forståelse for sammenhængen mellem fødevarefremstilling og det færdige produkts kemiske sammensætning, kvalitet og ernæringsmæssige værdi.

 

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til fødevarefremstillingsprocesser (transport af energi og masse, og vekselvirkninger mellem proces og produkt)
 • Grundlæggende kendskab til fødevareanalyse (makronæringsstoffer, reologi og vandaktivitet)
 • Grundlæggende kendskab til næringsindhold (ingredienser, lovgivning, næringsstoffer og kemisk toksikologi)
 • Viden om innovativ tilgang i fødevarefremstilling

 

Færdigheder:

 • Forstå energi og massebalance ved fødevareprocessering
 • Beskrive produktion af en fødevare og indflydelsen på det færdige produkts kemiske sammensætning og ernæringsmæssige kvalitet
 • Beskrive sammenhængen mellem fremstillingsproces og ændringer i kemisk sammensætning og næringsindhold
 • Beskrive værdi og effekt af den opnåede løsning
 • Udføre og resultatbehandle eksperimentelle forsøg
 • Formidle eksperimentelle resultater på en videnskabelig korrekt måde

 

Kompetencer:

 • Samarbejde med medstuderende om gennemførsel og udarbejdelse af projektrapport
 • Reflektere over opnåede praktiske og teoretiske resultater

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kurset er et samarbejde mellem Institut for Fødevarevidenskab, Institut for Human Ernæring og Idræt, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på KU samt Fødevareinstituttet på DTU. Stina Frosch (sfro@food.dtu.dk) er kursusansvarlig for DTU

Varighed

1 blok
15 ETCS

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Undervisning vil kunne finde sted alle ugens dage, for at sikre plads til laboratorieøvelser for alle
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset vil indeholde en blanding af plenumforelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, samt metode-og projektarbejde.

Kapacitet

120

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon for kursuslitteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 110
Praktiske øvelser 16
Projektarbejde 160
Vejledning 20
Forberedelse 104
Eksamen 2
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige aflevering er en projektrapport.
Den skriftlige prøve er en 2 timers eksamen med alle hjælpemidler.
Projektrapport og skriftlig prøve tæller hver 50% i den samlede eksamenskarakter, og begge dele skal beståes.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen i den skriftlige prøve afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Jf. Målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Den skriftlige aflevering er en projektrapport.
Den skriftlige prøve er en 2 timers eksamen med alle hjælpemidler.
Projektrapport og skriftlig prøve tæller hver 50% i den samlede eksamenskarakter, og begge dele skal bestås.
Hvis projektrapporten ikke er bestået skal den afleveres senest 2 uger inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende