Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fødevarekemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Mogens Larsen Andersen (4-6f716e634268717166306d7730666d)
  • Jeanette Otte (2-6d724369727267316e7831676e)
    Praktiske øvelser
  • Institut for Fødevarevidenskab
Kursusnummer: NFOB14027U

Engelsk titel

Food Chemistry

Kursusindhold

Fødevarekemien redegør for den kemiske sammensætning og de fysisk/ kemiske egenskaber af levnedsmidlernes enkeltkomponenter samt for samspillet mellem disse, herunder deres ændring/ omdannelse under varierende ydre forhold og forarbejdning.

Fødevarer som fysisk kemiske systemer:
Fysiske størrelser til karakterisering af fødevarer. Mekanisk beskrivelse af fødevarer. Strukturel beskrivelse af levnedsmidler. Termodynamisk beskrivelse af fødevarer og introduktion til termodynamiske funktioner for biologiske systemer. Ligevægtskriterier for systemer underlagt forskellige ydre forhold, termodynamiske faser, damptryk, opløsninger/blandingers termodynamik, fasediagrammer, fordeling af komponenter mellem faser, gassers opløselighed. Dynamisk beskrivelse af fødevarer (kinetik). 

Fødevarer som kemiske systemer:
De kemiske fødevarekomponenter (aminosyrer, proteiner, lipider, kulhydrater, vitaminer, polyphenoler etc.) beskrevet ud fra kemi og biokemi. Kinetik og mekanismer for fødevarekomponenternes vekselvirkninger og reaktioner. 
Kurset behandler såvel lipider, proteiner og kulhydrater som de øvrige levnedsmiddelbestanddele, hvad enten de hidrører fra råmaterialer eller forekommer som tilsætningsstoffer.

Målbeskrivelse

Kurset giver en basal forståelse af fødevarer baseret på de vigtigste fødevarekomponenters fysiske og kemiske egenskaber. Kurset integrerer grundlæggende fysisk kemi og traditionel fødevarekemi. Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
-Reflektere over fødevarers sammensætning og struktur fra molekylært til makroskopisk niveau.
-Udvise overblik over vand, lipider, proteiner, kulhydraters og vitaminers basale fysiske og kemiske egenskaber i fødevarer.
-Beskrive de vigtigste kemiske og fysiske mekanismer, der ligger bag fremstilling, forarbejdning, og kvalitetsforringelser i fødevaresystemer.

Færdigheder:
-Forklare reaktioner og vekselvirkninger mellem de vigtigste fødevarekomponenter ved hjælp af kemiske og fysisk-kemiske begreber.
-Udføre beregninger af fødevarerelevante fysisk-kemiske og kemiske parametre.
-Arbejde i laboratorie med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes til undersøge og beskrive fødevarer.
-Analysere egne eksperimentelle resultater og formidle disse skriftligt.

Kompetencer:
Anvende teori og metoder på fødevarekomponenters struktur og egenskaber med henblik på at kunne beskrive fænomener på et molekylært niveau, der sker i forbindelse med forarbejdning, opbevaring og anvendelse.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter viden og kompetencer svarende til:
Almen kemi for biovidenskab
Organisk kemi for biovidenskab
Fødevarefysik
Biokemi 1

Bemærkninger

Dele af undervisningen kan blive varetaget af engelsksprogede undervisere.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Praktiske øvelser kan være placeret udenfor skemagruppe A
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De vigtigste typer af indholdsstoffer i fødevarer behandles summarisk i forelæsningsform. De teoretiske øvelser uddyber forelæsningsstoffet og giver mulighed for en nærmere diskussion af specifikke problemstillinger. De praktiske øvelser understøtter indlæringen af pensum og illustrerer brugen af fysiske og kemiske principper til beskrivelse af fødevarer. Ved udarbejdelse af kortfattede rapporter trænes afrapportering og diskussion af eksperimentelle data.

Kapacitet

120, forudsat at der er plads til alle med Fødevarekemi som obligatorisk kursus

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursuslitteratur på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 36
Teoretiske øvelser 40
Praktiske øvelser 16
Eksamen 4
Forberedelse 110
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve er baseret på hele kursets indhold inkl. praktiske øvelser

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Jf. Målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende