Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Museumsformidling (Musformidl)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Marianne Achiam (6-67696e6f6773466f746a34717b346a71)
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
 • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NDIA10002U

Engelsk titel

Science Museum Explainer (Musformidl)

Kursusindhold

Kurset giver en generel indføring i naturvidenskabsformidling med særlig fokus på de formidlingsformer og betingelser der karakteriserer uformelle formidlingsinstitutioner (fx museer, science centre, og zoologiske og botaniske anlæg). Kursets indhold er i sin natur tværfagligt, og trækker på forskning indenfor bl.a. naturfagsdidaktik, museologi, psykologi og semiotik. Deltagerne vil arbejde med deres egen (natur)faglighed, som de mobiliserer gennem øvelser og opgaver i forhold til følgende fem temaer: 1) Transformation af naturvidenskab: fra forskning til formidling 2) Begrundelser for naturvidenskabsformidling 3) Interaktioner og meningsdannelse mellem mennesker og naturvidenskabelige genstande og designede og naturlige formidlingsmiljøer 4) Design og evaluering af formidlingsaktiviteter 5) Design og evaluering af skoletjenesteforløb

Målbeskrivelse

Deltagerne tilegner sig gennem kurset viden til at kunne beskrive hvad der forstås ved:

 • Uformelle naturvidenskabelige formidlingsinstitutioner; herunder deres formidlingsformer, begrundelser, målsætninger, særlige udfordringer og effekt
 • Naturvidenskabens egenart
 • Didaktisk transposition
 • Genstandsbaserede interaktioner og læring
 • Grundlæggende semiotiske principper; herunder fx affordance, meningsniveauer og rum
 • Målgruppeanalyse; herunder fx udviklingstrin, forhåndsviden, besøgsmodus og sociale interaktioner
 • Didaktisk design

Deltagerne tilegner sig gennem kurset færdigheder til at kunne analysere og reflektere over:

 • Den proces, hvorved naturvidenskabeligt indhold transformeres og tilpasses til en uformel formidlingskontekst, samt de særlige betingelser der har indflydelse på denne proces
 • De besøgendes interaktioner med naturvidenskabelige genstande og opstillinger og de refleksioner, disse interaktioner måtte give anledning til hos de besøgende
 • De besøgendes meningstilskrivelse af en udstilling eller andet formidlingsprodukt, herunder hvordan de besøgende danner fortællinger gennem deres interaktioner og refleksioner

Deltagerne tilegner sig gennem kurset kompetencer til, på basis af egen faglighed og opstillede målsætninger, at kunne designe og evaluere:

 • Uformelle naturvidenskabelige læringssituationer så som opstillinger, udstillinger, science shows og skoletjenesteforløb

Anbefalede faglige forudsætninger

Ved tilmelding skal man have bestået mindst 60 ECTS-point på en bacheloruddannelse.

Bemærkninger

Undervisningen foregår dels på universitetet og dels på museer og science centre.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Marianne Achiam
Michael May
Jesper Bruun

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen er bygget op med en vekselvirkning mellem faglige oplæg og gruppearbejde/​individuelt arbejde med eksempler og problemer inden for kursets temaer. Undervisningen foregår dels på universitetet og dels i uformelle læringsinstitutioner (museer, science centre etc.). En afgørende del af kursusudbyttet opnås ved at deltage i undervisningen og i øvelserne.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der udarbejdes en elektronisk materialesamling.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Praktiske øvelser 20
Forberedelse 26
Projektarbejde 90
Vejledning 20
Eksamen 30
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 min inkl. votering
Ved eksamen trækkes én af de fem afleverede opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen. Der er 30 min forberedelsestid.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Reeksamen og indstillingskrav er identiske med den ordinære. Manglende opgaver til indstilling skal afleveres på et givent tidspunkt aftalt med kursusansvarlig ved reksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende