Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lene Møller Madsen (8-6f70706467766871436c7167316e7831676e)
  • Institut for Naturfagenes Didaktik
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: NDIA10001U

Engelsk titel

Fundamentals of the Didatics of Science and Mathematics (DidG)

Kursusindhold

Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelig fag, og gymnasieundervisning bruges derfor som gennemgående eksempel. Men kurset giver en generel indføring i naturfagsdidaktik, som er anvendelig på alle uddannelsestrin. Kurset er opbygget omkring nedenstående 5 temaer:
-Begrundelser og læreplaner
-Teorier om læring og undervisning (herunder modeller for analyse og tilrettelæggelse af undervisning)
-Arbejdsformer, herunder praktisk arbejde (laboratorie/feltarbejde)
-Tværfaglighed
-Evaluering

Målbeskrivelse

Kompetencer:
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
-Analysere berundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning.
-Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale.
-Skitsere korte undervisningsforløb, både enkeltfaglige og tværfaglige (egne fag i samspil med andre fag), den studerende skal specielt kunne: designe, undervise i og analysere konkrete elevopgaver samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.
-Analysere, vyrdere og fremme faglig deltagelse.

Færdigheder: 
-Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Viden: 
Fagdidaktisk(e) litteratur, begreber og metoder som angivet under undervisningsmaterialer.

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået kurser på mindst bachelorniveau svarende til mindst 60 ECTS

Bemærkninger

Deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) må påregnes. Kurset kan derfor ikke tages udelukkende som langdistancekursus, og studerende, som har vanskeligt ved at leve op til dette krav, skal kontakte kursusansvarlig inden tilmelding for at høre om alternative muligheder for deltagelse.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
MSc Programme in Physics
MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Ca. 8 timers øvelser samt 2 timers efterlæsning pr. uge

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

E. Damberg, M.mf.: Gynmasiepædagogik (Gyldendal). Carl Winsløw: Didaktiske elementer (Biofolia), samt udleveret supplerende materiale.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Praktiske øvelser 45
Eksamen 1
Forberedelse 146
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøven har 30 minutters forberedelse. Ved eksamen trækkes én af de fem opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær. Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt inden eksamen skal kurset følges igen.

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende