Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Udvikling af cloud-baserede sundheds-apps

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jonas Moll (4-7c7e7b7b4f73783d7a843d737a)
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAB16014U

Engelsk titel

Development of Cloud-based Health Apps

Kursusindhold

Kursusindhold:

Faget giver introduktion til udvikling af apps med server- og cloudbaseret lagring af data. Emnerne præsenteres med vægt på forståelse af principperne i de datalogiske teknikker, der typisk benyttes til realisering af app- og cloudbaserede itløsninger.
Opgaverne i kurset knyttes til design og udvikling af apps inden for det telemedicinske anvendelsesområde. De studerende får handson erfaringer med programmering, opsætning af klient-server løsninger, og brug af software development kits til denne type it-løsninger.
Programmeringssproget bliver Java, platformen Android og faciliteter i Amazons cloud anvendes.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig:

Viden

 • Om muligheder og problemstillinger i forbindelse med lagring af data i skyen, herunder juridiske aspekter og sikkerhedsaspekter ved lagring af persondata i skyen

 • Grundlæggende viden om asynkron programmering

 • Grundlæggende viden om design af brugergrænseflader i apps

 • Grundlæggende viden om pålidelig og sikker netværkskommunikation mellem app og cloud.

 

Færdigheder

 • Kan opsætte og anvende et udviklingsmiljø til apps

 • Kan enkel objektorienteret programmering

 • Kan enkel asynkron programmering

 • Kan designe enkle brugergrænseflader til en app

 • Kan konstruere og udnytte en database der er lagret i skyen

 

Kompetencer

 • Indgå i et team der udvikler apps med lagring af data i skyen

 • Selv designe og konstruere mindre apps

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået NDAB11006U Sundheds-it: Systemudvikling og Databaser eller tilsvarende
Det er vigtigt at kunne forholde sig til omfattende, teknisk krævende og engelsksproget dokumentation.
Vidensdeling på holdet er en forudsætning for holdets succes. Det er derfor vigtigt at du har erfaring med at indgå i teams og deling af teknisk viden

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Tue Bjerl Nielsen

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

C1 og C2
Blok C Onsdage kl. 10-17:
10-12 Forelæsning (C1)
13-17 Øvelser (C2)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, e-læring og projektarbejde

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Materialet til dette fagområde er i konstant forandring. Materialet til dette fag vil hovedsagelig bestå af online artikler, teknisk dokumentation og de materialer som underviserne producerer.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Eksamen 20
Teoretiske øvelser 30
Forberedelse 126
Total 206

Eksamen

Prøveform

Portfolio, løbende gennem kurset
Eksamensform: Portfolio
Tre gruppeafleveringer som hver består af en skriftlig del (maks. 3 normalsider) og en videopræsentation i løbet af kurset.

Portfolio-aflevering til sidst i kurset. Portfolioen indeholder, udover de tre gruppeafleveringer, en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer de tre skriftlige gruppeafleveringsopgaver. Den individuelle del skal indeholde en refleksion over portfolioens indhold herunder forslag til forbedringer (maks. 5 normalsider).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne dokumentere, mundtligt og skriftligt, viden og kunnen af følgende: Se målbeskrivelsen.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis ingen gruppeafleveringer mangler, afleveres en ny portfolio

Hvis en eller flere gruppeafleveringer mangler, skal den studerende udarbejde en udvidet portfolio, der indeholder en redegørelse for de centrale temaer, der ikke er belyst på grund af den manglende gruppeaflevering.

For hver manglende gruppeaflevering, skal den individuelle del af portfolioen være tilsvarende min. 5, maks 10 normalsider længere og vise opfyldelse af læringsmålene.

Hvis der ikke er afleveret gruppeafleveringer, så skal den studerende lave en rapport af et omfang på min. 20, maks. 25 normalsider baseret på de centrale temaer i gruppeafleveringerne. Den studerende skal her vise opfyldelse af læringsmålene.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende