Softwareudvikling (SU)

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer indenfor softwareudvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer, miljøer og metoder til udvikling, kvalitetssikring og vedligeholdelse af software, samt brug af komponenter, biblioteker og frameworks. Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbrugerapplikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset.

Engelsk titel

Software Development (SU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at udvikle større slutbrugerapplikationer i mindre projektgrupper. Efter kurset forventes de studerende at have:

Viden om

 • værktøjer til applikationsudvikling inklusive integrerede programmeringsmiljøer, konfigurationsstyringsværktøjer og værktøjer til automatisering

 • softwaredesign inklusive modularitet, mønstre og arkitektur

 • softwarekonstruktion inklusive god udviklingspraksis.

 • verifikation og validering inklusive review, test og analyse.

Færdigheder i at

 • beskrive og dokumentere krav for samt design og konstruktion af en applikation

 • designe en applikation så den opfylder givne krav

 • verificere og validere at en applikation opfylder et design

 • anvende eksisterende biblioteker og komponenter til at udvikle en applikation

 • anvende værktøjer til applikationsprogrammering.

Kompetencer til at

 • samarbejde struktureret omkring softwareudvikling i en gruppe

 • konstruere en applikation ud fra et design

 • lære at anvende nye biblioteker og komponenter.

Projektarbejde, holdundervisning, forelæsninger, workshops.

Offentliggøres på kursets hjemmeside ved kursusstart

Grundlæggende kendskab til programmering svarende til kurset Programmering og Problemløsning (PoP).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige rapport og GitHub-arkivet.

Prøven begynder med et oplæg på maks. 10 minutter med hjælpemidler (plakater, transparenter eller videoer) og vil blive efterfulgt af spørgsmål og diskussion om projektrapporten, GitHub-arkivet, præsentationen og de anvendte metoder.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende vise beherskelse af viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Holdundervisning
 • 56
 • Projektarbejde
 • 200
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Studiegrupper
 • 79
 • Seminar
 • 12
 • Total
 • 412