Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Programmering og problemløsning (PoP)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jon Sporring (8-76737275756c716a43676c316e7831676e)
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAB15009U

Engelsk titel

Programming and Problem Solving (PoP)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering.  Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundlæggende begreber indenfor imperativ, objektorienteret og funktionsprogrammeringsparadigmerne: Funktioner og metoder, variabler, udtryk, typer, kontrolstrukturer, løkker, blokstruktur, klasser og objekter, objektinteraktion, nedarvning, rekursion, polymorfi, abstraktion, undtagelser, pattern matching over rekursive datatyper, m.m.
 • God programmeringskik: Dokumentation i koden, design patterns, afprøvning inkl. unit testing, håndtering af køretidsfejl, m.m.
 • Teknikker til problemløsning: Teknisk analyse af naturligsprogsproblemer, objektorienteret design, modelleringssprog, håndkøring, m.m.
 • God rapportskrivningsteknik.

 

Færdigheder:

 • At kunne lave mindre programmer (op til ca. 1000 linjer) i de programmeringsparadigmer, der undervises i på kurset, med overholdelse af god programmeringsskik og -stil.
 • At kunne evaluere fordele og ulemper ved at opskrive løsningen i de underviste programmeringsparadigmer, og at kunne implementere, afprøve, dokumentere, og evaluere løsningens kvalitet.
 • Et sideordnet mål er, at den studerende opnår passende studieteknik således, at dette og parallelkurser bestås svarende til et fuldtidsstudium.

 

Kompetencer:

 • Ud fra en præcist defineret problemformulering at kunne analysere problemet, udforme et program til løsning af dette, samt at verificere, afprøve, og dokumentere løsningen. 

   

Anbefalede faglige forudsætninger

Ingen

Formelle krav

Ingen

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

B
Kurset skal kunne tages parallelt med Diskret matematik og algoritmer.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.

Kapacitet

ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Offentliggøres på kursets hjemmeside ved kursusstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 54
Øvelseshold 108
Forberedelse 106
Projektarbejde 144
Total 412

Eksamen (Løbende evaluering)

Prøveform

Løbende bedømmelse
Kurset organiserets ud fra en ugentlig cyklus med obligatorisk ugentlige opgaver (12-14 i alt), som alle på nær en skal bestås for at bestå kurset. Der vil være mulighed for genaflevering. Størrelsen af opgaverne vil variere og vil blive offentliggjort ved kursusstart. Opgaverne afleveres i Absalon.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende vise beherskelse af viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

30 minutters mundtlig eksamen (inklusive bedømmelse, uden forberedelse) i fuldt pensum. Skriftlige hjælpemidler (notater og bøger mv.) er tilladt.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende