Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sundheds-it: System udvikling og databaser

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Erik Frøkjær (5-69766d6f6a44686d326f7932686f)
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAB11006U

Engelsk titel

Health Informatics: Systems Development & Databases

Kursusindhold

Faget giver introduktion til de elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedssystemet. Det indbefatter fra området systemudvikling: kravspecifikation, use cases, grundlæggende UML-diagrammer og systemudviklingsmetoder. Det indbefatter fra området Databaser: datamodellering og realisering af datamodel i en relationel database. Dertil kommer en introduktion til Data Definition Language (DDL) og Data Manipulation Language (DML). Der gives også en introduktion til objektorienteret programmering med Java og til dataudveksling med XML.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre overordnet for Unified Process og SCRUM
 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Forklare hvordan et Java-program afvikles
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer

 

Færdigheder

 • Vælge systemudviklingsmetode i forhold til en given opgave og opgavens kontekst, herunder medarbejdere og teknologi
 • Udforme enkle use case diagrammer, system-sekvensdiagrammer, klassediagrammer og aktivitetsdiagrammer
 • Begrunde valg af datatyper og datamodel
  • Oprette databaser ved hjælp af DDL
  • Manipulere databaser ved hjælp af DML
  • Udforme et Entity Relationship diagram
 • I programmeringssproget Java at udføre oprettelsen af basale variabler, tildelinger, conditionals, statements, control flow constructs
 • Beskrive, formatere og validere data i XML-format

 

Kompetencer

 • Indgå i et sundhedsfagligt projektsamarbejde omkring udviklingen af et mindre IT-system

Formelle krav

Bestået Kursus i introduktion til it og sundhed

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Tobias Uldall-Espersen og Tue Bjerl Nielsen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, workshops og virksomhedsbesøg samt afleveringsopgaver

Kapacitet

60 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Relationelle Databaser
1. udgave
346 sider
Udgiver: Forlaget Libris (August 2003)
Forfattere: Mark Whitehorn og Bill Marklyn
ISBN: 9788778436160
Polyteknisk Boghandel: 
http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788778436160

 

Applying UML and Patterns
3. udgave
Hardback: 736 sider
Udgiver: Pearson Education, Limited (Oktober 2004)
Forfattere: Craig Larman
ISBN: 9780131489066
Polyteknisk Boghandel: 
http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9780131489066

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Eksamen 20
Teoretiske øvelser 30
Forberedelse 126
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af opgaver stillet gennem kurset.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre overordnet for Unified Process og SCRUM
 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Forklare hvordan et Java-program afvikles
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer

 

Færdigheder

 • Vælge systemudviklingsmetode i forhold til en given opgave og opgavens kontekst, herunder medarbejdere og teknologi
 • Udforme enkle use case diagrammer, system-sekvensdiagrammer, klassediagrammer og aktivitetsdiagrammer
 • Oprette databaser ved hjælp af DDL
 • Manipulere databaser ved hjælp af DML
 • Udforme et ER-diagram
 • Begrunde valg af datatyper og datamodel
 • Udføre oprettelsen af basale variabler, tildelinger, conditionals, statements, control flow constructs i Java
 • Udforme et XML- og XSD-dokument

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende