Projektkursus: Naturvidenskab og IT (PNIT)

Kursusindhold

Kurset vil introducere den studerende til modellerings- og simuleringsprocesser af naturvidenskabelige problemer. Gennem eget projektarbejde opnår de studerende egne erfaringer med at udføre modellering og simulering af et selvvalgt problem. Kurset vil forberede studerende til at kunne arbejde selvstændigt med større modellerings- og simuleringsprojekter i deres fremtidige studie.

Indhold

 • Modellering og simulering af mindre naturvidenskabelige problemer
 • Idealisering af et problem til en ideal model
 • Diskretisering af en ideal model til en numerisk model
 • Implementering af den numeriske model
 • Verificering af den numeriske model
 • Validering af simulerings resultater

 

Engelsk titel

Project course: Science and IT (PNIT)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden

 • Naturvidenskabelig litteratursøgning
 • Idealiseringstilgange
 • Verificering og valideringsteknikker
 • Indre/ydre validitet
 • Eksperimenter og hypoteser

 

Færdigheder

 • Redegøre for alle dele af en computermodellerings- og -simuleringsprocess
 • Udarbejde et litteraturstudie
 • Udarbejde en eksperimentplan
 • Opstille gode videnskabelige hypoteser
 • Mundtlig og skriftlig formidling af en modelleringsproces
 • Klassificere naturvidenskabelig litteratur

 

Kompetencer

 • Anvende en computersimulering/modelleringsprocess på et naturvidenskabeligt problem
 • Analysere og reflektere over konsekvenser af modelleringsvalg
 • Bedømme kvaliteten af en modelleringsprocess

Cirka 5 timers forlæsning/klasse undervisning om ugen. Samt ca. 20 timers selvstændigt projektarbejde.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

NumDiff og 2. års specialiseringskurser i naturvidenskab og it.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Der stilles 5-7 opgaver. Alle aktiviteter vægtes lige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at få den højeste karakter 12, skal en studerende kunne:

 • Analysere et naturvidenskabeligt problem og opstille en idealiseret model af problemet
 • Redegøre for konsekvenser af valg gjort i idealiseringsprocessen
 • Diskretisere en ideal model til en numerisk model
 • Redegøre for diskretiseringsfejl samt hvilken betydning disse kan få for en simulering
 • Implementere en numerisk model som et computer program samt fejlteste og afprøve implementeringen
 • Opstille eksperimentplaner med henblik på at verificere, om en numerisk model stemmer overens med den ideele model samt validere, hvorvidt simuleringsresultater stemmer overens med det naturvidenskabelige problem, der skal løses
 • Redegøre for den eksperimentale videnskabelige arbejdsmetode. Blandt andet forklare brugen af hypoteser, afhængige/uafhængige parametere indre/ydre validitet etc.
 • Selvstændigt søge videnskabelig litteratur samt evaluere kvaliteten af denne
 • Mundtligt fremstille centrale dele af eget projekt arbejde
 • Strukturere egen læring samt arbejde i grupper
 • Udforme en skriftlig rapport, der beskriver alle trin i hele modellerings- og simuleringsprocessen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 36
 • Projektarbejde
 • 130
 • Vejledning
 • 12
 • Total
 • 206