Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Erik Frøkjær (5-69766d6f6a44686d326f7932686f)
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAB11001U

Engelsk titel

Project in Human–Computer Interaction or IT-Project Management

Kursusindhold

Kurset skal give de studerende mulighed for selvstændigt at løse en praktisk orienteret opgave inden for menneske-datamaskine interaktion eller organisation og ledelse af it-projekter i sundhedssektoren.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • kombinere relevant viden indenfor menneske-datamaskine interaktion, interaktionsdesign, systemudvikling eller IT- projektledelse i en beskrivelse af et selvvalgt konkret undersøgelsesspørgsmål af betydning indenfor sundhedssektoren


Færdigheder

 • kombinere faglig viden og egne empiriske resultater opnået ved anerkendte metoder, eventuelt tilpasset så de bidrager til løsning af det valgte undersøgelsesspørgsmål
   
 • redegøre for styrker, svagheder og begrænsninger ved løsningen af undersøgelsesspørgsmålet

 • udarbejde en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og litteraturreferencer, som følger en etableret standard ved akademisk rapportering

Kompetencer

 • Kurset skal bidrage til at give den studerende kompetence i at udvælge og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål til systematisk udforskning i en begrænset tidsperiode samt afslutte arbejdet med en koncis og sammenhængende faglig rapport. Kompetencerne skal støtte den videre læring i tilknytning til studiets efterfølgende projektophold og bachelorprojekt

Formelle krav

Bestået Kursus i menneske-datamaskine interaktion, eller
Bestået Kursus i it-projektledelse.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i it og sundhed

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

Tre uger

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Projektarbejde med individuel eller gruppevis vejledning og 1-3 deltagere i hver gruppe

Kapacitet

60 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 6
Vejledning 6
Projektarbejde 55,5
Total 67,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Projektopgave

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • Viden

 • kombinere relevant viden indenfor menneske-datamaskine interaktion, interaktionsdesign, systemudvikling eller IT- projektledelse i en beskrivelse af et selvvalgt konkret undersøgelsesspørgsmål af betydning indenfor sundhedssektoren

 • Færdigheder

 • kombinere faglig viden og egne empiriske resultater opnået ved anerkendte metoder, eventuelt tilpasset så de bidrager til løsning af det valgte undersøgelsesspørgsmål
   
 • redegøre for styrker, svagheder og begrænsninger ved løsningen af undersøgelsesspørgsmålet

 • udarbejde en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og litteraturreferencer, som følger en etableret standard ved akademisk rapportering

 • Kompetencer

 • Kurset skal bidrage til at give den studerende kompetence i at udvælge og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål til systematisk udforskning i en begrænset tidsperiode samt afslutte arbejdet med en koncis og sammenhængende faglig rapport. Kompetencerne skal støtte den videre læring i tilknytning til studiets efterfølgende projektophold og bachelorprojekt

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende