Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til computergrafik (Grafik)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Knud Henriksen (5-71676f6f76466a6f34717b346a71)
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAB10003U

Engelsk titel

Foundations of Computer Graphics (Grafik)

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give en indføring i 3-dimensionel grafisk databehandling samt billedsyntese. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges således, at praktiske færdigheder inden for programmering af 3-dimensionelle grafiske systemer indøves gennem løsning af skriftlige ugeopgaver.

Indhold:
Indføring i grafisk databehandling bestående af: skankonvertering af primitiver, geometriske transformationer, projektioner fra 3 til 2 dimensioner, repræsentation og visualisering af 3-dimensionelle kurver og flader, lys- og refleksionsmodeller samt centrale algoritmer i visualiseringsprocessen.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende:

Viden om

 • Teori og metoder/ algoritmer, der anvendes indenfor 3 dimensional grafik.
 • Algoritmer til klipning af linjer og polygoner.
 • Algoritmer til fjernelse af skjulte flader.
 • Algoritmer til visualisering af parametriske kurver.


Færdigheder til at forklare og implementere

 • Geometriske transformationer i 3 dimensioner.
 • Projektioner fra 3 dimensioner til 2 dimensioner
 • Skankonvertering af linjer.
 • Skankonvertering af polygoner.
 • Simple lysmodeller, som benyttes i 3D grafik.
 • Algoritmer til visualisering af polygongitre
 • Visualisering af parametriske flader.

 

Kompetencer til at

 • Implementere et simpelt 3D grafiksystem, der kan visualisere parametriske flader med lyslægning og fjernelse af skjulte flader.
 • Udfærdige delrapporter over eget arbejde, f.eks. gennem løsning af ugeopgaver.

Anbefalede faglige forudsætninger

Objektorienteret programmering (OOPD) eller Programmering og Problemløsning (PoP).
Lineær algebra (LinAlg) eller Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat).

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger samt praktiske øvelser.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon når kurset er blevet oprettet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Teoretiske øvelser 14
Praktiske øvelser 80
Forberedelse 82
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Gennem kurset afleveres der 4-6 skriftlige ugeopgaver, som vægter ligeligt, og som danner grundlag for den endelige karakter, der opnås for gennemførelse af kurset. Opgaverne afleveres i Absalon.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse (30 min.) i fuldt pensum.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende