Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

It-projektledelse (ITP)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jørgen P. Bansler (7-6968757a736c79476b7035727c356b72)
  • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAA09030U

Engelsk titel

IT Project Management (ITP)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-baserede projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge.
Kurset har fokus på, hvordan den organisation, der skal have et it-system indført, sikrer sig at få de ønskede forretningsmæssige gevinster heraf - med et styret omkostnings- og risikoniveau.

I kurset behandles emner som ideudvikling, foranalyse, udarbejdelse af business case, estimering, interessentanalyse, kvalitetsstyring, risikostyring, kravfastlæggelse, kontraktindgåelse, leverandørstyring og beslutningsprocesser i it-baserede projekter.
Der gives også eksempler på vigtige typer af systemudviklingsmetoder, både strukturerede og agile udviklingsmetoder.

Endelig er der fokus på den organisatoriske implementering, herunder fastlæggelse af nye arbejdsgange, medarbejderinddragelse, uddannelse mv.

 

Målbeskrivelse

Den studerende skal efter kurset have opnået følgende:

 

Viden:

  • en grundlæggende viden om de centrale udfordringer, begreber og metoder indenfor it-projektledelse.
  • en forståelse af samspillet mellem den tekniske og den organisatoriske implementering af et it-projekt.

 

Færdigheder:

  • evnen til at analysere og diskutere projektledelsesproblemstillinger og handlemuligheder i it-projekter i forbindelse med vigtige typer af systemudviklingsmetoder og gængse udfordringer.
  • evnen til at gennemføre en systematisk analyse af et forelagt it-projektforløb og herigennem redegøre for projektets projektledelsesmæssige situation (status, stærke og svage sider, risici og handlingsmuligheder).

 

Kompetencer:

  • evnen til at planlægge og styre et mindre it-projekt på en måde, så der løbende sker en systematisk styring af realiseringen af forretningsmæssig nytteværdi i forhold til omkostninger, tidsforbrug og risikoniveau.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til metoder for softwareudvilking. Dette kan for eksempel opnås gennem et af kurserne: Udvikling af informationssystemer, Projektkursus: Systemudvikling eller
Sundheds-it: System udvikling og databaser.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i it og sundhed

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser.

Kapacitet

150

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon når kurset er oprettet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Praktiske øvelser 32
Forberedelse 122
Eksamen 20
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 5 dage
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen kan kvalifikation opnås ved aflevering og godkendelse af tilsvarende opgaver. Indstillingskravet skal være opfyldt senest to uger inden reeksamen.

Reeksamen som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende