Datalogiens videnskabsteori (VtDat)

Kursusindhold

Overblik over og karakterisering af det datalogiske fagområde. Indblik i og karakterisering af de tre videnskabelige tilgange – den formelle videnskabelige tilgang, den eksperimenterende videnskabelige tilgang og den kvalitative videnskabelige tilgang. Computeren som fysisk maskine og matematisk model, herunder beregnelighed. Modellering og simulering af fysiske systemer. Belysning af samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer i forbindelse med brug af it-systemer.

Engelsk titel

Theory of Science for Computer Science (VtDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

 • datalogi og it-fagenes placering i forhold til andre fag,
 • de tre videnskabelige tilgange: den formelle tilgang, den eksperimentelle tilgang og den kvalitative tilgang,
 • et overblik over matematiske modeller for computere, deres muligheder og begrænsninger, samt relatere disse til fysiske computere,
 • muligheder og begrænsninger ved modellering og simulering af fysiske systemer.

 

Færdigheder: • kan udtrykke sig i kort skriftlig form mht. ovenstående.

 

Kompetencer:

 • kan fremføre argumenter i forhold til samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer, der er knyttet til en konkret brug af et it-system.
 • Kan forholde sig til datalogiske problemer fra videnskabsteoretiske og filosofiske synsvinkler.

 

 

Forelæsninger, øvelser og seminarer.

Se Absalon når kurset er oprettet.

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi / IT.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Karakteren fastsættes på baggrund af 3 individuelle ugeopgaver, der hver vægter med 1/3.
For at bestå kurset, skal der derudover afleveres 3 gruppeopgaver og udføres mindst én mundtlig fremlæggelse af en ugeopgave. Godkendes disse fire elementer ikke, gives karakteren -3 for kurset.
Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Forberedelse
 • 70
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 206