Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Datalogiens videnskabsteori (VtDat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Torben Ægidius Mogensen (7-8681847477807f52767b407d8740767d)
  • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAA04032U

Engelsk titel

Theory of Science for Computer Science (VtDat)

Kursusindhold

Overblik over og karakterisering af det datalogiske fagområde. Indblik i og karakterisering af de tre videnskabelige tilgange – den formelle videnskabelige tilgang, den eksperimenterende videnskabelige tilgang og den kvalitative videnskabelige tilgang. Computeren som fysisk maskine og matematisk model, herunder beregnelighed. Modellering og simulering af fysiske systemer. Belysning af samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer i forbindelse med brug af it-systemer.

Målbeskrivelse

Viden:

  • datalogi og it-fagenes placering i forhold til andre fag,
  • de tre videnskabelige tilgange: den formelle tilgang, den eksperimentelle tilgang og den kvalitative tilgang,
  • et overblik over matematiske modeller for computere, deres muligheder og begrænsninger, samt relatere disse til fysiske computere,
  • muligheder og begrænsninger ved modellering og simulering af fysiske systemer.

 

Færdigheder:  • kan udtrykke sig i kort skriftlig form mht. ovenstående.

 

Kompetencer:

  • kan fremføre argumenter i forhold til samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer, der er knyttet til en konkret brug af et it-system.
  • Kan forholde sig til datalogiske problemer fra videnskabsteoretiske og filosofiske synsvinkler.

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi / IT.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og seminarer.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon når kurset er oprettet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Praktiske øvelser 16
Forberedelse 70
Projektarbejde 50
Eksamen 30
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Karakteren fastsættes på baggrund af 3 individuelle ugeopgaver, der hver vægter med 1/3.
For at bestå kurset, skal der derudover afleveres 3 gruppeopgaver og udføres mindst én mundtlig fremlæggelse af en ugeopgave. Godkendes disse fire elementer ikke, gives karakteren -3 for kurset.
Opgaverne afleveres i Absalon.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af 3 individuelle ugeopgaver, samt en 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse.

Gruppeopgaver og mundtlig fremlæggelse genafleveres ikke, men testes gennem den mundtlige eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende