Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Algoritmer og datastrukturer (AD)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Christian Wulff-Nilsen (7-6f73737073737e44686d326f7932686f)
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NDAA04010U

Engelsk titel

Algorithms and Data Structures (AD)

Kursusindhold

Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på polynomielle problemer.

Målbeskrivelse

Viden

 • Sorteringsalgoritmer.
 • Grafalgoritmer til bestemmelse af korteste veje og mindste udspændende træer.
 • Hobe og binære søgetræer.
 • Amortiseret analyse.
 • Del og hersk.
 • Dynamisk programmering.
 • Grådige algoritmer.
 • Korrekthedsbeviser.

 

Færdigheder

 • Genkende algoritmiske paradigmer (for eksempel del og hersk, dynamisk programmering, grådige algoritmer) og anvende dem på nye problemstillinger.
 • Foretage asymptotisk kompleksitetsanalyse af algoritmer (herunder løsning af rekursive ligninger).
 • Anvende  passende datastrukturer på nye problemstillinger.
 • Argumentere for korrekthed af algoritmer v.h.a. induktion (herunder formulering af løkkeinvarianter) samt direkte og modstridsbeviser.

 

Kompetencer

 • Evaluere hvilke paradigmer og datastrukturer er velegnede til at løse nye algoritmiske problemer.

Anbefalede faglige forudsætninger

Grundlæggende programmeringserfaring samt kendskab til grafer, induktionsbeviser og asymptotisk notation, matricer og vektorer. Studerende med manglende forudsætninger bør kontakte den kursusansvarlige.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelsestimer

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 149
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter med 30 minutters forberedelse
De skriftlige ugentlige opgaver kan danne grundlag for spørgsmål ved den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Kvalificering til reeksamen opnås ved aflevering af og godkendelse af 4 ud af 5 opgaver. Reeksamensform er samme som ordinær eksamen.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende