Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Molekylær økologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Søren Rosendahl (7-7773697669727644666d73326f7932686f)
 • Biologisk Institut
 • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NBIB16000U

Engelsk titel

Molecular Ecology

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende viden og færdigheder i anvendelse af molekylære data til at besvare økologiske problemstillinger. Gennem kurset lærer den studerende at håndtere og analysere forskellige typer af molekylære data, og at anvende disse til at besvare økologiske og populationsgenetiske spørgsmål. Undervisningen består dels af forelæsninger og gennemgang af nyere litteratur samt af computerøvelser hvor den studerende opnår praktisk erfaring med brug af analytisk software. Herudover vil den studerende få præsenteret eksempler på hvordan molekylær økologiske tilgange anvendes i konkrete forskningsprojekter.

Målbeskrivelse

Kurset vil give den studerende teoretisk viden om populationsgenetiske tilgange til økologiske problemstillinger. Herunder anvendelse af forskellige statistiske metoder. Desuden vil coalescens baserede modeller indgå som en central del af faget. Gennem praktiske øvelser vil den studerende desuden få færdigheder i at anvende metoderne på diverse data.

Efter endt kursus har den studerende:

Viden:

 • Genetiske markører og deres molekylære baggrund
 • Populationsstruktur og populationsdifferentiering
 • Gængse statistiske metoder og deres anvendelse
 • Coalescens teori
   

Færdigheder:

 • Downloade sekvens datasæt og håndtere de mest almindelige dataformater: fasta, phylip, nexus
 • Foretage og forstå alignment af sekvenser og lave og tolke fylogenetiske træer som NJ, Maximum Likelihood og Baysian baseret fylogeni
 • Anvende molekylære data i populationsgenetiske analyser af gen diversitet, nucleotid diversitet,  bestemmelse af effektiv populationstørrelse og koblingsuligevægt
 • Anvende molekylære data til analyse af populationsstruktur og populationsblandinger, beregning af genetiske afstande, migration og gen-flow
 • Anvende molekylære data og software til at besvare fylogeografiske og demografiske problemstillinger.  
 • Anvende environmental DNA til analyse af forskellige organismers samfundstruktur samt til barcoding
   

Kompetencer:

 • Foretage kritisk analyse af nyere litteratur indenfor molekylær økologi
 • Vurdere metodevalg til analyse og økologiske og populationsgenetiske spørgsmål
 • Præsentere resultater af molekylære analyser både skriftligt og mundligt.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det forventes at den studerende har bestået de obligatoriske fag på bachelorstudiet.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Eline Lorenzen, Morten Tange Olsen, Tom Gilbert, Rasmus Kjøller.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger, hvor teorien bag analyserne gennemgås. Desuden vil der være computerøvelser, hvor de studerende lærer at anvende relevant software. Endelig vil der indgå mindre projekter, hvor de studerende gennem analyse af udleverede datasæt skal besvare relevante spørgsmål.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.
Der vil blive anvendt en lærebog samt artikler. Desuden indgår diverse software.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 0,5
Forberedelse 113,5
Forelæsninger 12
Kollokvier 10
Øvelser 40
Projektarbejde 30
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige eksamen er baseret på en videnskabelig artikel, der udleveres 1 uge før eksamen, samt generelt i kursets gennemgåede stof.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere.

Reeksamen

Samme som ordinær, men på baggrund af ny artikel.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende