Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Projektkursus: Biokemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Karen Skriver (8-717971786f7c6b7846686f7534717b346a71)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIB14028U

Engelsk titel

Project course: Biochemistry

Kursusindhold

Teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på læsning af originallitteratur samt mundtlig og skriftlig præsentation af et afgrænset emne inden for biokemi.

I kurset indgår vejledning i mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation samt litteratursøgning.

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende kan:

 • redegøre for og beskrive et emne indenfor et forskningsområde og teorien bag emnet
   

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til søgning af primær og sekundær litteratur
 • anvende referencehåndteringsprogrammer
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
   

Kompetencer:

Den studerende kan:

 • diskutere et biokemisk emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje

Anbefalede faglige forudsætninger

Pensum i alle tidligere kurser på 1. og 2. år i studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi forudsættes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Karen Skriver, Jan Christiansen, Qunxin She, NN

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, eksaminatorier med mundtlige studenterpræsentationer, vejledermøder.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 12
Forelæsninger 6
Teoretiske øvelser 24
Eksamen 120
Forberedelse 42
Vejledning 2
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Der gives 120 timer til at udforme et skriftligt essay, der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende vis kunne følgende i relation til biokemisk kerneviden:

 • redegøre for et udvalgt forskningsområde
 • redegøre for og beskrive et emne og teorien bag emnet
 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til søgning af primær og sekundær litteratur
 • anvende referencehåndteringsprogrammer
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
 • diskutere et emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Hvis de to mundtlige præsentationer er godkendt af underviser, kan de genbruges.
Hvis de ikke er godkendt, kan kravet opfyldes inden reeksamenen efter aftale med underviseren.
Genaflevering af essay.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende