Basal arktisk biologi

Kursusindhold

Der fokuseres indledningsvist på grundlæggende begreber og definitioner inden for temaerne land, vand, is og sne. Dernæst inddrages de fysisk-kemiske forhold i Arktis til at forstå og forklare mikrober, planter og dyrs tilstedeværelse og overlevelsesstrategier i terrestriske og akvatiske miljøer. Endelig ses på konsekvenserne af klimatiske og humane påvirkninger herunder jagt, fiskeri og forurening. Undervisningsstrukturen inkluderer fortløbende forelæsninger i kombination med teoretiske og praktiske øvelser samt individuelle og gruppe opgaver. Undervejs i kurset skal der afleveres et antal skriftlige opgaver.

Engelsk titel

Basic Arctic Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

Kendskab til de grundlæggende begreber og definitioner for fysiske, kemiske og biologiske forhold i Arktis samt kendskab til terrestriske og akvatiske mikrober, planter og dyrs indvandringshistorie, udbredelse, levevis, reproduktion og samspil samt udfordringer i form af klimatiske og humane påvirkning herunder jagt, fiskeri og forurening. Viden om de relevante danske/grønlandske og internationale aktører indenfor Arktisk miljø.

Færdigheder:

Den studerende kan forklare de særlige livsvilkår, som gør sig gældende i den Arktiske region og sætte dette i relation til de organismer, som lever der samt er i stand til at udrede hvordan flora og fauna har udviklet sig siden den sidste istid. Desuden vil den studerende kunne uddrage essensen af videnskabelige artikler samt uddrage og anvende data til vurdering af f.eks. jagt og fiskeri.

Kompetencer:

Kan udrede og formidle en basal viden om det Arktiske miljø

Forelæsninger, øvelser, individuelle og gruppeopgaver

Lærebog, review artikler, temarapporter, populærvidenskabelige artikler m.m.

Se Absalon.

Min. 1 år af bachelorstudiet skal være gennemført (=eksamener bestået)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time (multiple choice eksamen)
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnår karakteren 12 skal den studerende have opnået max score i hhv. individuel og gruppe opgave samt have besvaret multi choice opgavesættet med ingen eller få uvæsentlige fejl/mangler.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 61
 • Forelæsninger
 • 36
 • Projektarbejde
 • 60
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Total
 • 206