Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Makromolekylær biokemi og biofysik (Biostruktur)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kaare Teilum (12-716767786b347a6b6f727b7346686f7534717b346a71)
 • Biologisk Institut
 • Kemisk Institut
Kursusnummer: NBIB13011U

Engelsk titel

Macromolecular Biochemistry and Biophysics (Biostruktur)

Kursusindhold

Termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning, fri energi og ligevægt, ligevægtsbetragtninger (massevirkning) i makromolekylære systemer, intermolekylære vekselvirkninger, vand som opløsningsmiddel, biomakromolekylers struktur og biologiske membraner.

Målbeskrivelse

Viden:

På kurset opnår den studerende viden om:

 • termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning
 • begreberne dipol og induceret dipol
 • hydrogenbindinger
 • nukleinsyrers, proteiners, polysakkariders og lipiders kemiske opbygning og strukturniveauer
 • hydrofobe, hydrofile og eletrostatiske effekters betydning for biomakromolekylers konformationelle stabilitet
 • biologiske membraners opbygning og fysisk-kemiske egenskaber

 

Færdigheder:

På kurset opnår den studerende færdigheder i:

 • at anvende begreberne enthalpi, entropi og fri energi ved diskussion af termodynamiske problemstillinger
 • at beregne ændringer i enthalpi, entropi og fri energi ved reaktioner i vand
 • at anvende simple elektrostatiske betragtninger til at beskrive vekselvirkninger mellem ladninger, dipoler, og inducerede dipoler

 

Kompetencer:

 • baseret på kurset vil den studerende opnå kompetencer til at diskutere og bedømme simple problemstillinger af biofysisk og strukturbiologisk karakter i relation til kursets emneområder.

Anbefalede faglige forudsætninger

KemiOnat eller tilsvarende.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og obligatoriske afleveringer.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
Forberedelse 161
Forelæsninger 14
Teoretiske øvelser 28
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af de under ”Målbeskrivelser” beskrevne mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Krav til indstilling til eksamen kan opfyldes forud for reeksamen ved at de tre obligatoriske afleveringer er afleveret/genafleveret i revideret form og godkendt senest to uger før tilmelding til reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende