Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende biovidenskab (BioScience)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Martin Werner Berchtold (4-7064656843656c72316e7831676e)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIB13010U

Engelsk titel

Basic Bioscience (BioScience)

Kursusindhold

Formålet med Bioscience kurset er at give en introduktion til principper og centrale emner inden for moderne biologi, herunder en indføring i levende organismers form og funktion, cellebiologi, molekylærbiologi og genetik. Kurserne sigter desuden på at give studenten et basalt biologisk og biokemisk begrebsapparat, der skal muliggøre det senere arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger under biokemistudiet.

Målbeskrivelse

Viden:

 • De principper og basale mekanismer i evolutionen, der fører til biologisk diversitet.
 • De basale strukturer og funktioner af polysakkarider, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
 • De basale strukturelle og funktionelle egenskaber af celler og deres organeller.
 • Opbygningen af cellemembraner og transportmekanismer over membraner
 • De basale mekanismer i kommunikationen mellem celler - herunder hormoner, membranreceptorer og signaleringskaskader.
 • Hvordan den eukaryote cellecyklus virker og hvordan den er reguleret
 • Hvordan celler deler sig samt detaljerne i mitosen og meiosen.
 • Mendels regler og den kromosomale basis for arv.
 • De basale processer i DNA–replikation, -repair, -transkription, -translation og -mutagenese.
 • Hvordan genomer er organiseret, og hvordan de kan analyseres.
 • Hvordan genekspression er reguleret herunder rollen af kromatin og epigenese.
 • De basale egenskaber og funktioner af bakterier, archaea og vira.
 • De basale aspekter af biologisk reproduktion inkl. bioteknologiske aspekter.


Færdigheder:

 • læse og forstå biokemisk teksbøger på engelsk.
 • definere biokemiske fagtermer.
 • forklare biologiske processer.
 • bruge viden til at løse mindre teoretiske problemer.
 • anvende viden til at udføre nogle mindre, teoretiske projekter.
 • vurdere projekter, som andre studerende har lavet.
 • beskrive og formulere biokemiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng.
 • arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger.
 • benytte almindeligt udbredt software samt moderne informationsteknologi til biokemisk arbejde.
 • anvende viden til at udføre nogle, mindre, teoretiske projekter


Kompetencer:

Studenten skal opnå kompetencen til at

 • bruge deres biokemiske begrebsapparat for at gøre det muligt senere at kunne arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger i løbet af biokemistudiet.
 • diskutere biokemiske tekster på et nybegynderniveau.
 • formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • udføre, afrapportere og præsentere et mindre, forskningspræget projekt.
 • være i stand til at vurdere og koordinere viden fra de forskellige emner gennemgået i kurset.

Bemærkninger

Enkelte forelæsninger kan være på engelsk.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, projektarbejde og øvelser.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
E-læring 10
Forberedelse 118
Forelæsninger 21
Projektarbejde 12
Teoretiske øvelser 42
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal studenten

 • opnå en forståelse af emnerne skitseret under ”viden” på niveau med det anbefalede kursusmateriale.
 • kunne demonstrere denne forståelse ved opgaveløsning blandt andet ved hjælp af illustrationer.
 • opnå et biologisk og biokemisk begrebsapparat på et niveau, hvor studenten kan forstå og redegøre for centrale emner indenfor struktur og funktion af makromolekyler samt struktur af celler og organismer (pro- og eukaryoter) og deres funktion, som inkluderer signaleringsmekanismer, mitose, meiose, reproduktion, genetik, replikation, transkription, translation, mutagenese, genomopbygning og genexpression.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt, kan det opfyldes inden reeksamenen efter aftale med underviseren.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende