Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Altings oprindelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Vilhelmsen (12-746a7e7174706d74757b6d76487b767536737d366c73)
  • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NBIA09033U

Engelsk titel

Origins

Kursusindhold

Solsystemets og Jordens historie igennem de sidste ca. 4,6 mia. år vil blive illustreret ved gennemgang af de vigtigste astrofysiske, geologiske og biologiske processer og hændelser, der har fundet sted. Kurset vil omfatte Solsystemets dannelse, Jordens dannelse og tektoniske processer, livets opståen samt udviklingen af de komplekse, marine og terrestriske økosystemer, der kendetegner livet på vores planet.

Målbeskrivelse

Viden
- Indføring i de fysiske, geologiske og biologiske processer og hændelser, der ligger til grund for, at Jorden og dens mangfoldige, uddøde og nulevende organismer, har udviklet sig som de har gjort.
- De vigtigste naturvidenskabelige begreber og teknikker.
- Udviklingen af de overordnede økosystemer i Jordens historie.

Færdigheder
- De overordnede, generelle principper indenfor astrofysik og geologi relateret til Solsystemets og Jordens opståen og tidligste udvikling.
- Beskrivelse og identificering af de overordnede økosystemer, der har eksisteret på Jorden kort tid efter dens dannelse, samt de vigtigste organismegrupper, der kendetegner dem.
- Forståelse af grundlæggende, centrale geologiske og biologiske begreber som fx. Det molekylære ur.

Kompetencer
Kursets faglige mål er, at den studerende kan:
- Beskrive og diskutere de vigtigste hændelser og processer i tilknytning til Solsystemets og Jordens dannelse.
- Beskrive og diskutere de overordnede hændelser i forbindelse med livets og økosystemernes udvikling på Jorden fra Prækambrium til idag.
- Beskrive og diskutere udvalgte fossile og nulevende organismegrupper og deres betydning i de forskellige økosystemer.
- Diskutere udvalgte, naturvidenskabelige metoder og værktøjer, der knytter sig til forskning i fossile og nulevende livsformer.
- Beskrive og diskutere klimaets udvikling og betydning i udvalgte perioder af Jordens historie.

Anbefalede faglige forudsætninger

Et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på SCIENCE.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Ansatte fra SNM

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, case-stories og teoretiske øvelser.
Forelæsningerne der hører til kurset er tilgængelige elektronisk; den øvrige undervisning på kurset er primært et supplement til disse forlæsninger.

Kapacitet

80

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendier udfærdiget af kursets undervisere; online videoer, se nedenfor.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Øvelser 28
Forberedelse 157
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min.
Løbende bedømmelse
Endelig karakter gives som en kombination af den mundtlige eksamen, der vægtes med 80 % og det skriftelige essay, der laves undervejs i kurset, som vægtes med 20 %.
Ingen forberedelse. Der gives ikke separat karakter for essay og mundtlig eksamen, og der kræves ikke afleveret essay for at bestå.

Da der ikke gives separat karakter for essay og det ikke kræves bestået for at bestå samlet, kan afleveret essay ikke laves om. Delprøverne behøver ikke være bestået i samme eksamenstermin.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe den stratigrafiske oversigt over Jordens perioder (GTS 2012), der uddeles i forbindelse med undervisningen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis essay er udarbejdet skal det ikke gentages. Hvis ikke den studerende har lavet essay til første eksamen, kan essay-emne trækkes ca. 4 uger før re-eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende