Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Organismernes diversitet - Livets træ (OrgDiv)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anders Lydik Garm (6-636e6963746f42646b71306d7730666d)
  (algarm@bio.ku.dk)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA09017U

Engelsk titel

Diversity of the Organisms - The tree of life (OrgDiv)

Kursusindhold

Kurset har en fælles forelæsningsrække, og øvelserne består af fire delkurser omhandlende henholdvis alger, planter, svampe og dyr.

Alger:

 • De betydende karakteristika for de præsenterede klasser og arter af alger.
 • De vigtigste thallustyper og livscykler.
 • Basale sammenhænge mellem form og funktion samt algernes betydning for mennesker.
 • De større grupper af alger gennemgås mht. størrelse, udseende, forekomst: hav, jord, luft; plankton, benthos; cytologi og fylogenetisk placering. Der vil blive gennemgået en række case-stories om anvendelse af alger i industrien og i forbindelse med miljøovervågning.


Planter:

 • Planternes morfologi og overordnede fylogeni.
 • Sammenhæng mellem planters morfologi og tilpasning til funktion.
 • Karakterevolution med særlig henblik på blomsten.
 • Planternes livscyklus og grundlæggende tilpasning til livet på landjorden.
   

Svampe:

 • Svampenes opbygning.
 • Svampenes overordnede systematik, livscykler, ernæringsstrategier og spredningsstrategier.
 • Svampes samfundsmæssige og industrielle betydning.


Dyr:

 • Dyrerigets overordnede systematik og principperne herfor.
 • Udvalgte dyregruppers morfologi, organers og organsystemers bygning og funktion.
 • Embryologi, udvikling, livscyckler og reproduktion hos udvalgte dyregrupper.
 • Sammenhæng mellem bygning, fysiologi og økologi hos udvalgte dyregrupper.

Målbeskrivelse

Kurset skal give overblik over de levende organismers diversitet og indbyrdes slægtsskab, samt et basalt kendskab til især danske organismer, og derved danne grundlag for efterfølgende kurser på den biologiske uddannelse.

Viden:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • beskrive den overordnede klassifikation af udvalgte organismegrupper og deres slægtskab indenfor eukaryoterne.
 • beskrive en række udvalgte organismer som repræsentanter for vigtige systematiske grupper.
 • beskrive væsentlige morfologiske træk hos udvalgte grupper af alger, planter, svampe og dyr.
 • bruge fagområdernes begreber og termer.


Færdigheder:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • forklare de overordnede principper for biologisk klassifikation og navngivning.
 • beskrive de vigtigste organismegruppers karakterer samt klassifikation.
 • lokalisere og beskrive væsentlige morfologiske træk hos udvalgte organismegrupper ved dissektioner samt kompetent brug af lys- og stereomikroskop.
 • beskrive og forklare funktionelle miljøtilpasninger.
 • beskrive livscykler hos udvalgte organismegrupper


Kompetencer:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • kombinere iagttagelser med teori gennemgået på kurset.
 • give eksempler på anvendelse af organismekendskab inden for andre fagområder og i samfundet.

Bemærkninger

Det forudsættes, at de studerende deltager i undervisningen på det øvelseshold, hvor de er tilmeldt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Hans Henrik Bruun, Niels Daugbjerg, Flemming Ekelund, Marianne Ellegaard, Anders Garm, Jens Høeg, Andreas Kelager, Rasmus Kjøller, Øjvind Moestrup, Søren Rosendahl, Katrine Worsaae, Michael Thomas-Poulsen Per Juel Hansen, Bent Vismann, Helge Ro-Pousen og undervisningsassistenter.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

---
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

25 forelæsninger og ca. 84 timer integrerede øvelser og forelæsninger samt feltarbejde.

Kapacitet

235

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.
Til øvelser skal deltagerne medbringe lup, saks, skalpel, pincet og nåle (kan købes i bogladen på Biocenteret inden øvelserne).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 25
Praktiske øvelser 84
Ekskursioner 15
Forberedelse 287
Eksamen 1
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Undervisningen løber over de første 7 uger og afsluttes med en 20 minutters mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse uden hjælpemidler. Til eksamen bliver den studerende eksamineret inden for et af kursets fire delemner, hvilket afgøres ved lodtrækning umiddelbart inden eksaminationen. Den mundtlige eksamen vægter 100% af karakteren.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende