Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Molekylærbiologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jan Christiansen (6-6e6572676c7644666d73326f7932686f)
  • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA08019U

Engelsk titel

Molecular Biology

Kursusindhold

Genomics. DNA-baserede processer som replikation, repair, rekombination, transposition og transkription. Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation. Basale reguleringsmekanismer som observeret i studier af eksperimentelle organismer.

Målbeskrivelse

Kurset vil formidle den viden, som er nødvendig for forståelsen af basale molekylærbiologiske problemstillinger og genteknologiske procedurer, således at den studerende kritisk kan tolke og formidle basale molekylærbiologiske forskningsresultater.

Viden:

Genomics.
DNA-baserede processer som replikation, rekombination, transposition og transkription.
Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation.
Reguleringsmekanismer som observeret i studier af eksperimentelle organismer.

Færdigheder:

  • fremlægge en original-artikel på engelsk inden for en tidsramme af 20 minutter med vægt på nøgle-eksperimenter.
  • skrive en oversigtsartikel på engelsk med øvre grænser på 2000 ord og 20 referencer, struktureret som et review til et tidsskrift.
  • analysere eksperimentelle resultater og forholde sig til resultaterne i en teoretisk sammenhæng via opgaveløsning.
  • foreslå og forklare eksperimentelle løsninger, inklusiv relevante kontroller, til molekylærbiologiske problemstillinger.
  • udføre eksperimenter selvstændigt på basis af vejledninger på engelsk.


Kompetencer:

  • udvælge og vurdere relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af molekylærbiologiske problemstillinger.
  • formidle - skriftligt og mundtligt – molekylærbiologiske problemstillinger med anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
  • vurdere molekylærbiologiens muligheder og begrænsninger mht. anvendelse af forskellige teorier, metoder og apparatur.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til kurser beliggende i 1. års blok 1 og 2.
Laboratorieøvelser i proteinkemi og cellebiologi skal være godkendt.

Bemærkninger

Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger (16 t), eksaminatorier (18 t), laboratorieøvelser (52,5 t), essay-skrivning (60 t)

Kapacitet

48

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 16
Eksamen 4
Praktiske øvelser 52,5
Projektarbejde 60
Forberedelse 261,5
Teoretiske øvelser 18
Total 412,0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Der skal afleveres et essay ved udgangen af uge 12 som vægter med 25% af den samlede karakter.
Den skriftlige eksamen vægter 75% af den samlede karakter.
Begge deleksamener skal bestås, før eksamen er bestået.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Se i øvrigt målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Hele eksamen (begge delprøver) skal tages om.

Der kan ikke ses bort fra indstillingskrav til eksamen og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid, papirbaserede hjælpemidler er tilladte.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende